Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Những người tham gia cần phải làm gì khi họ không thể tìm ra thêm một ý tưởng mới nào?

Những người tham gia cần phải làm gì khi họ không thể tìm ra thêm một ý tưởng mới nào?

Họ cần có thời gian để suy nghĩ.

Đôi khi, trong buổi thảo luận, những người tham gia có thể chán nản khi họ không thể tìm được một ý tưởng, giải pháp hay suy nghĩ mới nào. Những lúc như vậy, họ cần có thêm thời gian để suy nghĩ kĩ càng hơn.

Con: Hôm nay chúng con không thể nghĩ ra được thêm một ý tưởng nào trong buổi thảo luận.

Bố: Vậy con đã giải quyết vấn đề đó ra sao?

Con: Trưởng nhóm đã cho chúng con thêm thời gian để suy nghĩ

Bố: Chắc hẳn sau đó những ý tưởng tuyệt vời đã được nảy sinh, phải không con? 

Advertisements (Quảng cáo)