Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

 Chúng ta được phép cưỡi ngựa như thế nào?

CHIA SẺ

 Chúng ta được phép cưỡi ngựa như thế nào?

Chúng ta được phép cưõi ngựa khi có người lớn và người huấn luyện ngựa đi cùng bên cạnh.

Một số công viên giải trí có phục vụ trò cưỡi ngựa, trong khi chúng ta cưỡi ngựa, phải có người lớn đi bên cạnh để giữ cho người ngựa được thăng bằng khi ngồi trên lưng ngựa và người huấn luyện ngựa giữ dây cương để điều khiển ngựa đi.

Con:  Bố ơi, con muốn cưỡi ngựa!

Bố: Con không thể đi một mình được. Bố sẽ đi cùng con.

Con: Nhưng vì sao ạ? Con có thể tự cưỡi ngựa được mà.

Bố: Con không thể làm một mình được, như thế không đảm bảo an toàn. Người huấn luyện ngựa cũng sẽ đi cùng chúng ta.