Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

 Chúng ta nên cư xử thế nào trong công viên?

 Chúng ta nên cư xử thế nào trong công viên?

Chúng ta nên bỏ rác vào thùng rác và đi trên những con đường mòn dành riêng cho người đi bộ.

Trước khi được phép chơi trong công viên, chúng ta cần biết các quy tắc phải tuân theo nơi công cộng như bỏ rác vào thùng rác, đi hoặc chạy trên những con đường dành cho người đi bộ để tránh làm phiền mọi người…

A: Tại sao cậu lại đi bộ trên thảm cỏ trong công viên như vậy?

B: Bởi vì tớ thích đi trên thảm cỏ mềm.

A: Cậu phải đi bộ trên các con đường mòn này đừng dẫm lên cỏ như thế.

B: Mình xin lỗi. Mình đã quên mất điều đó.

Advertisements (Quảng cáo)