Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

 Trong trường hợp trẻ em bị đau hoặc khóc khi đang cưỡi trên lưng ngựa, người lớn cần phải làm gì?

CHIA SẺ

 Trong trường hợp trẻ em bị đau hoặc khóc khi đang cưỡi trên lưng ngựa, người lớn cần phải làm gì?

Người lớn phải cho dừng ngựa lại ngay lập tức.

Nếu cơ thể chúng ta đạt đủ chiều cao được phép cưỡi ngựa thì chúng ta có thể sử dụng dịch vụ cưỡi ngựa trong một số địa điểm vui chơi giải trí. Trước khi ngồi lên lưng ngựa, chúng ta cần học cách đặt tay và chân như thế nào cho đúng. Trong trường hợp chúng ta bị đau thì phải lập tức thông báo cho người lớn để dừng ngựa lại. 

Con:  Mẹ ơi, con muốn cưỡi ngựa.

Mẹ: Trước khi cưỡi ngựa, con cần biết một số thao tác cần thiết trên lưng ngựa.

Con: Mẹ ơi, thao tác gì vậy ạ?

Mẹ: Con phải giữ cho tay và chân của con đặt đúng vị trí trong khi con đang cưỡi ngựa nhé.