Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Cách tốt nhất để vượt qua được cảm giác thất bại là gì?

CHIA SẺ

 Cách tốt nhất để vượt qua được cảm giác thất bại là gì?

Hãy tích cực tham gia vào các cuộc nói chuyện và thảo luận.

Khi tham gia vào một cuộc nói chuyện thú vị, bạn sẽ mở rộng tầm hiểu biết và đóng góp được nhiều hơn. Hãy nói chuyện, cùng làm, cùng chơi một cách cởi mở và hòa đồng với mọi người thay vì ngồi một chỗ mà than vãn.

A: Tích cực tham gia vào các cuộc nói chuyện hôm nay cho chúng ta lợi ích gì?

B: Việc này có thể giúp cậu vượt qua được cảm giác thất bại.

A: Làm thế có giúp tớ lấy lại tinh thần được không?

B: Có chứ! Làm vậy sẽ giúp chúng ta có được những suy nghĩ tích cực hơn.