Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Điều gì không được khuyến khích trong buổi thảo luận?

CHIA SẺ

Điều gì không được khuyến khích trong buổi thảo luận?

Việc phê phán các ý tưởng không nên được khuyến khích trong buổi thảo luận. 

Thảo luận để tìm ý tưởng là cơ hội tốt để tìm kiếm giải pháp cho vấn đề, do đó không nên phê phán các ý tưởng của người khác trong buổi thảo luận mà nên cố gắng góp ý nhẹ nhàng nếu cảm thấy ý kiến người khác đưa ra chưa thực sự phù hợp.

A: Mình đã học được một điều, đó là: không nên phê phán có ý tưởng trong buổi thảo luận.

B: Tại sao vậy? Có chuyện gì vậy?

A: Chúng ta không thể biết được rằng các ý tưởng đó có hữu ích hay không.

B: Đúng vậy, vì thế chúng ta nên tránh phê phán các ý tưởng trong buổi thảo luận.