Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Các ví dụ như thế nào thì có thể trích dẫn trong buổi thảo luận?

Các ví dụ như thế nào thì có thể trích dẫn trong buổi thảo luận?

Ví dụ được trích dẫn cần có liên quan đến vấn đề và đã có giải pháp hay. 

Trích dẫn các ví dụ sẽ rất hữu ích để tìm ra giải pháp cho vấn đề trong buổi thảo luận nhóm. Ví dụ được trích dẫn có liên quan đến vấn đề và đã có giải pháp. Ví dụ này có thể được kể bằng miệng hoặc thông qua sự diễn giải bằng hình ảnh.

A: Các ví dụ trong buổi thảo luận tìm ý tưởng rất hiệu ít chú ạ ạ.

B: Những ví dụ đó có liên quan đến mục đích của buổi thảo luận không cháu?

A: Có ạ! Những ví dụ đó có liên quan đến giải pháp của vấn đề cần thảo luận.

B: Như vậy là buổi thảo luận của cháu đã rất thành công phải không?

Advertisements (Quảng cáo)