Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Yêu cầu đặt ra đối với người tham gia buổi thảo luận là gì?

CHIA SẺ

Yêu cầu đặt ra đối với người tham gia buổi thảo luận là gì?

Họ cần phải có tư duy sáng tạo.

Khi những người tham gia đưa ra ý tưởng trong buổi thảo luận, những ý tưởng đó cần có sự sáng tạo. Những lối suy nghĩ thông thường theo lối mòn sẽ cản trở sự sáng tạo của họ.

A: Hôm nay trong buổi thảo luận, mọi người đã đưa ra những ý tưởng như thế nào hả con?

B: Những ý tưởng của họ rất mới mẻ bố ạ.

A: Có vẻ như những suy nghĩ của họ đã không theo lối mòn nữa?

B: Đúng vậy họ đã có được tư duy sáng tạo đối với vấn đề.