Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Bảng ghim giấy nên được cố định ở đâu?

CHIA SẺ

Bảng ghim giấy nên được cố định ở đâu?

Bảng ghim giấy nên được cố định trên tường ở một nơi mà tất cả mọi người có thể nhìn thấy.

Các ý tưởng vừa được tìm ra nên được ghim hết vào bảng và cố định trên tường ở nơi tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Nhìn vào bảng đó, rất có thể mọi người lại tiếp tục nảy ra được những ý tưởng mới mẻ.

 A: Cậu đã nhìn thấy bảng ghim giấy được sử dụng ở buổi thảo luận chưa?

B: Mình thấy rồi. Nó được sử dụng để ghi lại những ý tưởng và suy nghĩ.

A: Ồ! Mình nghĩ rằng nên cố định nó trên tường ở một nơi mà tất cả mọi người có thể nhìn thấy.

B: Đúng vậy, chỉ cần nhìn vào bảng đó là mọi người lại có cảm hứng để tạo ra những ý tưởng mới.