Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Bạn thể hiện khả năng lãnh đạo của mình như thế nào?

Bạn thể hiện khả năng lãnh đạo của mình như thế nào?

Chúng ta có thể dẫn dắt mọi người tập trung vào giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.

Nếu bạn được mọi người trong đội tham gia thi tranh luận tín nhiệm và bầu làm trưởng nhóm, thì điều quan trọng là bạn phải thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình. Người lãnh đạo không cần phải nói dài hay kéo dài bất kì vấn đề nào nếu không cần thiết, mà quan trọng là phải biết dẫn dắt đội của mình tập trung vào các luận điểm quan trọng của vấn đề một cách chính xác.

A: Tôi đã thể hiện năng lực lãnh đạo của mình tại cuộc thi tranh luận.

B: Anh đã thể hiện như thế nào?

A: Tôi đã dẫn dắt đội của mình bằng các luận điểm quan trọng và chính xác.

B: Anh làm tốt đấy, đó là những phẩm chất mà một nhà lãnh đạo cần có.

Advertisements (Quảng cáo)