Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Tại sao sự im lặng lại cần thiết?

CHIA SẺ

Tại sao sự im lặng lại cần thiết?

Bởi vì nó làm tăng sức mạnh của lời nói.

Không khí im lặng là nhân tố rất cần thiết trước khi bạn bắt đầu  tranh luận. Im lặng trước khi thực hiện bài phát biểu của mình sẽ giúp bạn thiết lập mối quan hệ với khán giả. Điều này sẽ khiến cho khán giả có những đánh giá tốt về bạn.

A: Mình đã được trải nghiệm sức mạnh của sự im lặng.

B: Trải nghiệm gì vậy cậu?

A: Mình đã tranh luận rất tốt khi tất cả khán giả đều im lặng.

B: Đó là một trải nghiệm tuyệt vời cậu ạ!