Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Chúng ta nên làm gì khi khán giả muốn biết rõ hơn về nguồn thông tin của các số liệu?

 Người tham gia tranh luận nên xử lí như thế nào khi khán giả muốn biết rõ hơn về nguồn thông tin của các số liệu? 

Họ có thể giải đáp cho khán giả vào cuối buổi tranh luận.

Khán giả tại các cuộc tranh luận thường tò mò muốn biết rõ về nguồn gốc của các trích dẫn, số liệu, thống kê hay bất cứ dữ liệu thực tế nào mà người tham gia tranh luận đưa ra. Trong trường hợp như vậy, người tham gia tranh luận cần khéo léo làm thoả mãn những thắc mắc của khán giả vào thời điểm thích hợp.

A: Có một cậu bé đã hỏi tôi, những câu hỏi không mấy liên quan tới nội dung cuộc tranh luận.

B: Cô đã xử lí tình huống này như thế nào?

A: Tôi đã giải đáp cho cậu ta sau khi kết thúc cuộc tranh luận.

B: Cô đã sáng xuất đấy. 

Advertisements (Quảng cáo)