Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Bạn nên làm gì nếu nỗ lực thuyết phục người khác của bạn không thành công?

CHIA SẺ

Bạn nên làm gì nếu nỗ lực thuyết phục người khác của bạn không thành công?

Tôi cần cố gắng tìm ra nguyên nhân thất bại.

Có một chân lí: Không phải lúc nào bạn cũng thành công khi bạn cố gắng gây ảnh hưởng đến người khác. Vì thế, bạn cần tự xem xét và tìm ra nguyên nhân thất bại, và coi đó là những kinh nghiệm quý báu cho bản thân để tiếp tục nỗ lực trong các lần tiếp theo.

 A: Lần đầu tiên cố gắng thuyết phục một người bạn, mình đã thất bại.

B: Cậu nên tìm ra lý do thất bại và cố gắng thuyết phục anh ta thêm lần nữa.

A: Thật ư? Vậy mình sẽ thử lại lần nữa xem sao.

B: Chúc cậu thành công trong lần sau!