Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Mọi người sẽ phản ứng như thế nào đối với người mà họ không tín nhiệm?

CHIA SẺ

Mọi người sẽ phản ứng như thế nào đối với người mà họ không tín nhiệm?

Họ sẽ không đặt niềm tin vào những người như vậy.

Chúng ta cần có được sự tín nhiệm nhất định thì mới có thể thu hút được những người khác. Nếu không có được sự tín nhiệm thì người khác sẽ không đặt niềm tin vào bạn. Khi ấy, mọi nỗ của bạn trong việc gây ảnh hưởng đến người khác sẽ không thể thành hiện thực. Vì vậy, có được sự tín nhiệm của mọi người là vô cùng quan trọng.

A: Mọi người ở khu phố tôi không tin tưởng anh chàng bán hàng ở cửa hàng tạp hóa đầu khu.

B: Sao vậy?

A: Anh ấy có tiếng xấu về chuyện đầu cơ thực phẩm.

B: Thế thì anh ấy đã tự đánh mất chữ tín của mình rồi.