Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn biết tha thứ, không kết tội người khác?

CHIA SẺ

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn biết tha thứ, không kết tội người khác?

Người đó sẽ có cảm tình với bạn và dễ chịu ảnh hưởng từ bạn.

Sự cao thượng của bạn sẽ được thể hiện khi bạn tha thứ, không kết tội người khác, dù hành động của người đó gây ảnh hưởng đến bạn. Việc này giúp bạn tạo được hình ảnh tốt trong mắt họ, và dần dần bạn sẽ gây ảnh hưởng đến họ.

A: Mình vừa nhận thấy một điều cậu ạ

B: Việc gì thế?

A: Khi chúng ta biết tha thứ, không kết tội một ai đó, chúng ta sẽ tạo được ấn tượng tốt với nhiều người.

B: Ừ, tớ cũng đồng ý điều này!