Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Kết quả của việc tranh cãi với người khác là gì?

CHIA SẺ

Kết quả của việc tranh cãi với người khác là gì?

Tranh cãi khiến cho mối quan hệ xấu đi và bạn không thể gây ảnh hưởng tốt đến họ.

Để gây ấn tượng tốt đối với người khác, bạn nên tránh tranh cãi với họ, vì chẳng ai muốn là người thua cuộc. Hơn nữa, bạn sẽ phải rất nỗ lực trong việc thuyết phục họ đồng ý với mình.

A: Chúng mình đang tranh cãi về một bài tập.

B: Kết quả như thế nào?

A: Việc tranh cãi này cuối cùng chẳng đi đến đâu cả. Hơn nữa còn khiến cho chúng mình căng thẳng với nhau.

B: Tranh cãi chẳng bao giờ giúp chúng ta sống hòa thuận với người khác được. Thay vì tranh cãi, các cậu nên bình tĩnh trao đổi với nhau để tìm ra đáp án.