Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

 Tại sao việc tự suy nghĩ lại dễ khiến bạn này sinh nhiều ý tưởng mới?

CHIA SẺ

 Tại sao việc tự suy nghĩ lại dễ khiến bạn này sinh nhiều ý tưởng mới?

Vì bạn được tự do đưa ra các ý tưởng của mình một cách thoải mái mà không sợ bị ai chỉ trích.

Khi tự suy nghĩ, chúng ta sẽ dễ dàng nảy sinh các ý tưởng mới mẻ hơn, vì chúng ta được tự do đưa ra các ý tưởng của mình một cách thoải mái mà không cần lo bị ai phê bình. Hơn nữa, chúng ta cũng sẽ không bị ràng buộc bởi yếu tố thời gian.

A:  Hôm qua tớ đã ngồi suy nghĩ để tìm ý tưởng mới đấy.

B: Có hiệu quả không cậu?

A: Tớ đã có rất nhiều ý tưởng mới.

B: Đúng vậy! Khi tự suy nghĩ, cậu sẽ được tự do đưa ra ý tưởng mà.