Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Xây dựng niềm tin với mọi người mang lại điều gì?

CHIA SẺ

Xây dựng niềm tin với mọi người mang lại điều gì?

Xây dựng niềm tin với mọi người có thể giúp bạn ghi được tầm ảnh hưởng nhất định đối với họ. 

Sẽ thật khó nhận được sự tôn trọng của xã hội nếu bạn không được mọi người tin tưởng. Xây dựng niềm tin với mọi người là điều rất quan trọng để có thể đến gần họ hơn. Trước tiên họ cần tin tưởng vào bạn thì mới có thể suy nghĩ và làm theo ý kiến của bạn được.

 A: Bác hàng xóm cũ đã nói cho tớ biết bí mật của bác ấy.

B: Kể cả khi cậu và bạn ấy cách xa nhau về tuổi tác ư?

A: Được chứ, vì bác ấy rất tin tưởng vào tớ mà.

B: Hẳn là vậy rồi, phải tin thì bác ấy mới kể cho cậu nghe bí mật của mình. 

Chúng ta có thể gây ảnh hưởng đến trẻ em bằng cách nào?

Hãy làm cho trẻ tin tưởng bạn trước khi bạn tác động đến suy nghĩ của chúng.