Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

 Vấn đề nên được đặt như thế nào cho hiệu quả?

Vấn đề cần được trình bày một cách rõ ràng cho những người tham gia nhanh chóng nắm được nội dung và có trọng tâm. 

Vấn đề được đưa ra trong buổi thảo luận phải được biểu đạt một cách rõ ràng để tất cả mọi người tham gia đều hiểu được, cần hỏi xem họ có hiểu vấn đề đang cần giải quyết là gì không, trước khi họ bắt đầu suy nghĩ để đưa ra ý tưởng.

 A: Vậy phải đặt vấn đề như thế nào cho hiệu quả hả anh?

B: Em hãy đặt và trình bày vấn đề một cách mạch lạc, rõ ràng em ạ.

A: Sao anh biết hay vậy?

B: Vì trưởng nhóm của anh thường hỏi mọi người xem đã nắm được mẫu chốt vấn đề chưa.

Advertisements (Quảng cáo)