Trang Chủ Chủ đề Đề kiểm tra 15 phút – Chương 5 – Sinh 12

Đề kiểm tra 15 phút – Chương 5 – Sinh 12

Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Sinh Chương V: Xác suất để cặp vợ chồng ở thế hệ III trong phả hệ này sinh ra đứa con gái bị mắc bệnh trên là bao nhiêu?
Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Sinh Chương V: Xác suất để cặp vợ chồng ở thế hệ III trong phả hệ này sinh ra đứa con...
Cho sơ đồ phả hệ dưới đây, biết rằng allele a gây bệnh là lặn so với allele A không gây bệnh và không có đột biến xảy ra ở các cá thể trong phả hệ ... trong Đề kiểm...
Kiểm tra môn Sinh lớp 12 15 phút Chương V: Tính xác suất sinh được người con đầu lòng có cùng nhóm máu A?
Kiểm tra môn Sinh lớp 12 15 phút Chương V: Tính xác suất sinh được người con đầu lòng có cùng nhóm máu A?
Ở ոgười, gen lặn gây bệnh bạch tạng nằm trên nhiễm sắc thể thường, alen trội tương ứng quy định da bình thường. Giả sử trong quần thể người, cứ trong 100 người da bình thường thì có một...
Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn sinh học Chương V: Kiểu gen nào sau đây biểu hiện kiểu hình ở người nữ chỉ bị mù màu?
Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn sinh học Chương V: Kiểu gen nào sau đây biểu hiện kiểu hình ở người nữ chỉ bị mù màu?
Ở người, bệnh bạch tạng do gen trên nhiễm sắc thể thường qui định, gen A: bình thường, gen a: bạch tạng. Bệnh mù màu do gen lặn b nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X qui định,...
Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Sinh học Chương V: Hội chứng Đao có thể dễ dàng xác định bằng phương pháp nào?
Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Sinh học Chương V: Hội chứng Đao có thể dễ dàng xác định bằng phương pháp nào?
Hội chứng Đao có thể dễ dàng xác định bằng phương pháp nào?; Một người đàn ông mang nhóm máu A và một người phụ nữ mang nhóm máu B có thể có các con với kiểu hình nào? ......
Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 12 Chương V: Đồng sinh là hiện tượng gì?
Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 12 Chương V: Đồng sinh là hiện tượng gì?
Việc nghiên cứu di truyền ở người gặp khó khăn hơn so với khi nghiên cứu ở động vật do yếu tố nào sau đây?; Đồng sinh là hiện tượng gì? ... trong Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học...
Chia sẻ đề kiểm tra Sinh lớp 12 15 phút Chương V: Ở người, những bệnh, hội chứng nào sau đây liên quan đến đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể?
Chia sẻ đề kiểm tra Sinh lớp 12 15 phút Chương V: Ở người, những bệnh, hội chứng nào sau đây liên quan đến đột biến cấu trúc nhiễm...
Ở người, những bệnh, hội chứng nào sau đây liên quan đến đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể?; Khi nói về xét nghiệm trước sinh ở người, phát biểu nào sau đây không đúng? ... trong Chia sẻ đề kiểm...
Đề kiểm tra môn Sinh 15 phút lớp 12 Chương V: ĐB gene tiền ung thư và gene ức chế khối u là những dạng ĐB gene nào?
Đề kiểm tra môn Sinh 15 phút lớp 12 Chương V: ĐB gene tiền ung thư và gene ức chế khối u là những dạng ĐB gene nào?
ĐB gene tiền ung thư và gene ức chế khối u là những dạng ĐB gene nào?; Phương pháp không được áp dụng trong nghiên cứu di truyền ở người là gì? ... trong Đề kiểm tra môn Sinh 15 phút...
Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 12 Chương V: Kỹ thuật ADN tái tổ hợp được ứng dụng trong phương pháp nào?
Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 12 Chương V: Kỹ thuật ADN tái tổ hợp được ứng dụng trong phương pháp nào?
Kỹ thuật ADN tái tổ hợp được ứng dụng trong phương pháp nào?; Ở người, nhóm máu được quy định bởi các allele IA, IB, IO (IA, IB là trội so với IO,  IA và  IB đồng trội) thì số...
Kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 12 Chương V: Bệnh di truyền ở người mà có cơ chế gây bệnh do rối loạn ở mức phân tử gọi là gì?
Kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 12 Chương V: Bệnh di truyền ở người mà có cơ chế gây bệnh do rối loạn ở mức phân tử gọi...
Bệnh di truyền ở người mà có cơ chế gây bệnh do rối loạn ở mức phân tử gọi là gì?;  Trong chẩn đoán trước sinh, kỹ thuật chọc dò dịch nước ối nhằm kiểm tra điều gì? ......
Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 12 có đáp án Chương V: Bệnh nào sau đây ở người là do đột biến gen gây ra?
Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 12 có đáp án Chương V: Bệnh nào sau đây ở người là do đột biến gen gây ra?
Bệnh nào sau đây ở người là do đột biến gen gây ra?; bệnh nào sau đây được xác định bằng phương pháp di truyền học phân tử? ... trong Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 12 có...