Trang Chủ Chủ đề Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Sinh học 11

Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Sinh học 11

Đề kiểm tra 15 phút lớp 11 môn Sinh học Chương 2: Trong sự truyền tin qua xináp, Ca2+ có vai trò gì?
Đề kiểm tra 15 phút lớp 11 môn Sinh học Chương 2: Trong sự truyền tin qua xináp, Ca2+ có vai trò gì?
Trong sự truyền tin qua xináp, Ca2+ có vai trò gì?; Sự hướng quang (hướng sáng) ở thực vật làm thân cây uốn cong về phía nguồn sáng. Để giải thích về cơ chế của hiện tượng này, câu phát biểu...
Đề kiểm tra 15 phút Chương 2 môn Sinh 11: Hệ thần kinh của côn trùng gồm những gì?
Đề kiểm tra 15 phút Chương 2 môn Sinh 11: Hệ thần kinh của côn trùng gồm những gì?
Hệ thần kinh của côn trùng gồm những gì?; Sự lan truyền xung thần kinh trên sợi có bao miêlin “ngảy cóc” vì sao? ... trong Đề kiểm tra 15 phút Chương 2 môn Sinh 11. Tham khảo chi tiết đề và...
Đề kiểm tra 15 phút Chương 2 Sinh lớp 11: Để duy trì điện thế nghỉ, bơm Na – K hoạt động như thế nào?
Đề kiểm tra 15 phút Chương 2 Sinh lớp 11: Để duy trì điện thế nghỉ, bơm Na – K hoạt động như thế nào?
Để duy trì điện thế nghỉ, bơm Na - K hoạt động như thế nào?;  Điện thế nghỉ là sự chênh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào như thế nào? ... trong Đề kiểm tra...
Kiểm tra 15 phút môn Sinh học 11 Chương 2: Khi không có ánh sáng, cây non có đặc điểm như thế nào?
Kiểm tra 15 phút môn Sinh học 11 Chương 2: Khi không có ánh sáng, cây non có đặc điểm như thế nào?
Khi làm thí nghiệm về sự sinh trưởng của cây trong các điều kiện chiếu sáng khác nhau, người ta thu được kết quả như ở hình dưới đây?; Đặc điểm cảm ứng ở thực vật là xảy ra như...
Kiểm tra 15 phút Chương 2 Sinh 11: Bộ phận của não phát triển nhất là bộ phận nào?
Kiểm tra 15 phút Chương 2 Sinh 11: Bộ phận của não phát triển nhất là bộ phận nào?
Động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch có thể trả lời cục bộ khi bị kích thích vì sao?; Bộ phận của não phát triển nhất là bộ phận nào? ... trong Kiểm tra 15 phút Chương 2 Sinh...
Kiểm tra 15 phút Chương 2 Sinh lớp 11: Trình bày vai trò của bơm Na – K?
Kiểm tra 15 phút Chương 2 Sinh lớp 11: Trình bày vai trò của bơm Na – K?
Hãy nêu chiều hướng tiến hoá của các hình thức cảm ứng ở động vật? Về cơ quan cảm ứng : từ chỗ chưa có cơ quan chuyên trách đến chỗ có cơ quan chuyên trách thu nhận và trả...
Kiểm tra 15 phút Chương 2 môn Sinh 11: Các tua cuốn ở các cây mướp, bầu, bí là kiểu hướng động gì?
Kiểm tra 15 phút Chương 2 môn Sinh 11: Các tua cuốn ở các cây mướp, bầu, bí là kiểu hướng động gì?
Các tua cuốn ở các cây mướp, bầu, bí là kiểu hướng động gì?; Vào rừng nhiệt đới ta gặp rất nhiều dây leo quấn quanh những cây gỗ lớn để vươn lên cao, đó là kết quả của ... trong Kiểm...
Đề kiểm tra 15 phút Chương 2 Sinh học 11: Cung phản xạ diễn ra theo trật tự nào?
Đề kiểm tra 15 phút Chương 2 Sinh học 11: Cung phản xạ diễn ra theo trật tự nào?
Cung phản xạ diễn ra theo trật tự nào?; Hệ thần kinh của giun dẹp gồm gì? ... trong Đề kiểm tra 15 phút Chương 2 Sinh học 11. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây 1. Cung phản xạ...
Chia sẻ đề kiểm tra 15 phút Chương 2 Sinh lớp 11: Ý nào không đúng với cảm ứng động vật đơn bào?
Chia sẻ đề kiểm tra 15 phút Chương 2 Sinh lớp 11: Ý nào không đúng với cảm ứng động vật đơn bào?
Ý nào không đúng với cảm ứng động vật đơn bào?; Thân mềm và chân khớp có hạch thần kinh phát triển là gì? ... trong Chia sẻ đề kiểm tra 15 phút Chương 2 Sinh lớp 11. Tham khảo chi tiết...
Đề kiểm tra 15 phút lớp 11 môn Sinh học Chương 2: Bộ phận nào trong cây có nhiều kiểu hướng động?
Đề kiểm tra 15 phút lớp 11 môn Sinh học Chương 2: Bộ phận nào trong cây có nhiều kiểu hướng động?
Bộ phận nào trong cây có nhiều kiểu hướng động?; Những ứng động nào dưới đây là ứng động không sinh trưởng? ... trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 11 môn Sinh học Chương 2. Tham khảo chi tiết đề...