Trang Chủ Chủ đề Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh lớp 7

Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh lớp 7

Kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 7: Hình thức sinh sản của trùng giày là gì ?
Kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 7: Hình thức sinh sản của trùng giày là gì ?
Kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 7. Hãy nêu tên một số giun đốt khác mà em biết và cho biết vai trò của giun đốt thường gặp ở địa phương em. I. TRẮC NGHIỆM: (4đ) Hãy chọn phương án...
Đề kiểm tra 1 tiết Sinh học 7: Chỉ ra đâu là những động vật có xương sống ?
Đề kiểm tra 1 tiết Sinh học 7: Chỉ ra đâu là những động vật có xương sống ?
Đề kiểm tra 1 tiết Sinh học 7. Đặc điểm của sán dây thích nghi rất cao với đời sống kí sinh trong ruột người ? I.TRẮC NGHIỆM: (4đ) Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất: 1. Đại diện nào sau...
Đề kiểm tra 45 phút môn Sinh học lớp 7: Do thói quen nào mà giun kim khép kín được vòng đời ?
Đề kiểm tra 45 phút môn Sinh học lớp 7: Do thói quen nào mà giun kim khép kín được vòng đời ?
Đề kiểm tra 45 phút môn Sinh học lớp 7. Do đâu trùng roi vừa có khả nãng tự dưỡng vừa có khả năng dị dưỡng ? I.TRẮC NGHIỆM: (5đ) 1. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất: 1. Tua miệng ở...
Kiểm tra 45 phút môn Sinh lớp 7: Thuỷ tức bắt mồi như thế nào ?
Kiểm tra 45 phút môn Sinh lớp 7: Thuỷ tức bắt mồi như thế nào ?
Kiểm tra 45 phút môn Sinh lớp 7. Trùng đế giày di chuyển, lấy thức ăn, tiêu hoá và thải bã như thế nào ? Cơ thể trùng đế giày có cấu tạo phức tạp hơn trùng biến hình thể...
Đề kiểm tra 1 tiết Sinh học lớp 7: Tua miệng thủy tức chứa nhiều tế bào gai có chức năng gì ?
Đề kiểm tra 1 tiết Sinh học lớp 7: Tua miệng thủy tức chứa nhiều tế bào gai có chức năng gì ?
Đề kiểm tra 1 tiết Sinh học lớp 7. Cấu tạo sán lá gan thích nghi với đời sống kí sinh như thế nào ? Vì sao trâu bò nước ta mắc bệnh sán lá gan nhiều ? I.TRẮC NGHIỆM: (4đ)...
Đề kiểm tra 45 phút môn Sinh 7: Nguyên nhân truyền bệnh sốt rét là do đâu ?
Đề kiểm tra 45 phút môn Sinh 7: Nguyên nhân truyền bệnh sốt rét là do đâu ?
Đề kiểm tra 45 phút môn Sinh 7. Cấu tạo ngoài của giun đất thích nghi với đời sống trong đất như thế nào ? I.TRẮC NGHIỆM: (4đ) Câu 1. Bổ sung các chú thích trong hình sau: Hình 4: Dinh dưỡng ở...
Kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 7: Cách nuôi cấy trừng roi và trùng giày như thế nào?
Kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 7: Cách nuôi cấy trừng roi và trùng giày như thế nào?
Kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 7. Giun đất dinh dưỡng như thế nào ? Hãy nêu lợi ích của giun đất trong trồng trọt ? I. TRẮC NGHIỆM: (4đ) Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất: 1.Đặc điểm...
Đề kiểm tra 1 tiết Sinh học 7: Trong thiên nhiên trùng roi không có ỏ môi trường nào sau đây ?
Đề kiểm tra 1 tiết Sinh học 7: Trong thiên nhiên trùng roi không có ỏ môi trường nào sau đây ?
Đề kiểm tra 1 tiết Sinh học 7. Dinh dưỡng ở trùng sốt rét và trùng kiết lị khác nhau như thế nào ? Vì sao bệnh sốt rét thường xảy ra ở miền núi ? I.TRẮC NGHIỆM: (4đ) Hãy chọn...
Đề kiểm tra 45 phút môn Sinh học 7: Trong cơ thể muỗi Anôphen  trùng sốt rét sinh sản hữu tính có tác hại gì đến con người ?
Đề kiểm tra 45 phút môn Sinh học 7: Trong cơ thể muỗi Anôphen  trùng sốt rét sinh sản hữu tính có tác hại gì đến con người ?
Đề kiểm tra 45 phút môn Sinh học 7. Dựa vào đặc điểm nào để nhận biết đại diện ngành giun đốt ? Hãy nêu thêm tên một số giun đốt khác mà em biết ? I.TRẮC NGHIỆM: (4đ) 1. Hãy chọn...
Kiểm tra 1 tiết Sinh học lớp 7: Khi gặp điều kiện bất lợi trùng roi xanh có hiện tượng gì ?
Kiểm tra 1 tiết Sinh học lớp 7: Khi gặp điều kiện bất lợi trùng roi xanh có hiện tượng gì ?
Kiểm tra 1 tiết Sinh học lớp 7. Trình bày sự khác nhau trong sinh sản vô tính mọc chồi của san hô và thuỷ tức ? Cành san hô thưòng dùng trang trí là bộ phận nào của chúng...