Trang Chủ Chủ đề Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh lớp 7

Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh lớp 7

Đề kiểm tra 1 tiết Sinh lớp 7: Phân biệt khỉ hình người với khỉ và vượn.
Đề kiểm tra 1 tiết Sinh lớp 7: Phân biệt khỉ hình người với khỉ và vượn.
Đề kiểm tra 1 tiết Sinh lớp 7. Hàm rất dài, có nhiều răng lớn, nhọn sắc, mọc trong lỗ chân răng. Trứng có vỏ đá vôi bao bọc. Đây là đặc điểm của bộ nào sau đây ? I. TRẮC...
Đề kiểm tra 45 phút Sinh học 7:ớp động vật nào trong ngành động vật có  xương  sống thích nghi với đời sống vừa ở nước cạn, hô hấp bằng da và phổi ?
Đề kiểm tra 45 phút Sinh học 7:ớp động vật nào trong ngành động vật có  xương  sống thích nghi với đời sống vừa ở nước cạn, hô hấp...
Đề kiểm tra 45 phút Sinh học 7. Nêu những điểm khác nhau về cấu tạo ngoài của thằn lằn so với ếch. I. TRẮC NGHIỆM: (5đ) 1.. Em hãy nối đặc điểm, chức năng (a, b, c) sao cho phù hợp...
Đề kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 7:  Thú mỏ vịt được xếp vào lớp thú vì ?
Đề kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 7: Thú mỏ vịt được xếp vào lớp thú vì ?
Đề kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 7. Mỏ ngắn, khoẻ. Kiếm mồi bằng cách bới đất, ăn hạt, cỏ non, chân khớp, giun, thân mềm. Đây là đặc điểm của bộ chim nào ? I. TRẮC NGHIỆM: (5đ) 1. Hãy...
Đề kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 7: Những lớp động vật nào trong ngành ĐVCXS nêu dưới đây là động vật biến nhiệt, đẻ trứng?
Đề kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 7: Những lớp động vật nào trong ngành ĐVCXS nêu dưới đây là động vật biến nhiệt, đẻ trứng?
Đề kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 7.  Đặc điểm cấu tạo ngoài nào dưới đây chứng tỏ thỏ thích nghi với đời sống và tập tính lẩn trốn kẻ thù ? I. TRẮC NGHIỆM: (4,5đ) 1.. Hãy chọn phương...
Đề kiểm tra 45 phút môn Sinh học lớp 7:  Ống tiêu hoá của thằn lằn có thay đổi gì so với ếch ?
Đề kiểm tra 45 phút môn Sinh học lớp 7: Ống tiêu hoá của thằn lằn có thay đổi gì so với ếch ?
Đề kiểm tra 45 phút môn Sinh học lớp 7. Nêu ưu điểm của sự thai sinh so với sự đẻ trứng và noãn thai sinh. I. TRẮC NGHIỆM: (5đ) 1.. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất: 1. Hệ hô hấp...
Kiểm tra 1 tiết Sinh học 7: Điểm khác biệt trong hệ tuần hoàn của thằn lằn so với ếch là gì ?
Kiểm tra 1 tiết Sinh học 7: Điểm khác biệt trong hệ tuần hoàn của thằn lằn so với ếch là gì ?
Kiểm tra 1 tiết Sinh học 7. Nêu đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch đồng thích nghi với đời sống vừa ở nước vừa ở cạn ? I. TRẮC NGHIỆM: (5đ) 1.. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất: 1. Tại...
Kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 7: Bộ có vảy gồm những đại diện nào ?
Kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 7: Bộ có vảy gồm những đại diện nào ?
Kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 7. Hãy phân biệt bộ thú huyệt và bộ thú túi về đặc điểm cấu tạo và tập tính cho con bú. I. TRẮC NGHIỆM: (3đ) Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời đúng...
Đề kiểm tra 45 phút Sinh học 7: Hệ tuần hoàn của ếch có cấu tạo như thế nào?
Đề kiểm tra 45 phút Sinh học 7: Hệ tuần hoàn của ếch có cấu tạo như thế nào?
Đề kiểm tra 45 phút Sinh học 7. Tại sao nói vai trò tiêu diệt sâu bọ có hại của lưỡng cư có giá trị bổ sung cho hoạt động diệt sâu bọ của chim về ban ngày? I. TRẮC NGHIỆM:...
Đề kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 7: Những động vật nào dưới đây thuộc lớp cá ?
Đề kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 7: Những động vật nào dưới đây thuộc lớp cá ?
Đề kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 7. Trình bày những đặc điểm cấu tạo ngoài của chim thích nghi với đời sống bay lượn? I. TRẮC NGHIỆM: (4đ) 1. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất: 1. Những động vật...
Kiểm tra 1 tiết môn Sinh lớp 7: Bơi giỏi, bắt mồi dưới nước, đi lại vụng về trên cạn. Đây là đặc điểm có ở bộ chim nào sau đây?
Kiểm tra 1 tiết môn Sinh lớp 7: Bơi giỏi, bắt mồi dưới nước, đi lại vụng về trên cạn. Đây là đặc điểm có ở bộ chim nào...
Kiểm tra 1 tiết môn Sinh lớp 7. Sống trên cây, bụi cây, rất gần các vực nước. Ngón chân có giác bám lớn leo cây, gặp nguy hiểm nhảy xuống nước hay ẩn vào cây. Hoạt động vào ban...