Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7

Đề kiểm tra 1 tiết Sinh học lớp 7: Tua miệng thủy tức chứa nhiều tế bào gai có chức năng gì ?

Đề kiểm tra 1 tiết Sinh học lớp 7. Cấu tạo sán lá gan thích nghi với đời sống kí sinh như thế nào ? Vì sao trâu bò nước ta mắc bệnh sán lá gan nhiều ?

I.TRẮC NGHIỆM: (4đ) Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Trùng roi xanh có đim nào ging vói tế bào thực vật ?

A. Có thành xenlulôzơ

B. Có diệp lục

C. Có roi

D. Có điểm mắt.

Câu 2. Đặc điểm của tập đoàn vôn vốc ?

A.Gồm nhiều tế bào liên kết lại như mạng lưới.

B.Mỗi cá thể gồm có hai roi hướng ra ngoài.

C. Dù có nhiều tế bào xong chỉ là một nhóm động vật đơn bào.

D. Cả A, B và C đều đúng.

Câu 3. Trùng biến hình có cấu tạo và di chuyển như thế nào ?

A.Là cơ thể đon bào đơn giản nhất.

B.Cơ thể gồm một khối chất nguyên sinh lòng và nhân

C. Di chuyển nhờ dòng nguyên sinh dồn về một phía tạo thành chân giả.

D. Cả A, B và C đều đúng.

Câu 4. Tua miệng thủy tức chứa nhiều tế bào gai có chức năng gì ?

A. Chức năng tự vệ, bắt mồi.

B. Chức năng cảm giác

C. Chức năng vận động.

Advertisements (Quảng cáo)

D. Chức năng bắt mồi.

Câu 5. Đặc điểm cấu tạo của hải quỳ ?

1. Cơ thể hình trụ

2. Kích thước từ 2 – 5 cm

3. Có nhiều tua miệng xếp đối xứng

4. Sống bám ở bờ đá, ăn động vật nhỏ.

5. Di chuyển bằng cách co bóp dù.

A. 1, 3, 5.                 B. 1, 3, 4

C. 1, 2, 3                         D. 3, 4, 5.

Câu 6. Sán lá gan kí sinh ở đâu ?

A. Kí sinh ở bắp cơ của trâu, bò

B. Kí sinh trong gan và mật của trâu, bò.

C. Kí sinh trong ruột của trâu, bò.

D. Cả A, B và C đều đúng.

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 7. Điểm nào sau đây là giống nhau giữa động vật và thực vật ?

A. Cơ thể sống có cấu tạo từ tế bào.

B. Có khả năng dị dưỡng

C. Có khả năng di chuyển

D. Có hệ thần kinh và giác quan

Câu 8. Gấu trắng, chim cánh cụt phân bố ở vùng khí hậu nào ?

A. Nhiệt đới                B. Xích đạo

C. Ôn đới                    D. Vùng cực

II.TỰ LUẬN (6đ)

1. Đặc điểm chung của động vật. Phân biệt động vật và thực vật ?

2. Cấu tạo sán lá gan thích nghi với đời sống kí sinh như thế nào ? Vì sao trâu bò nước ta mắc bệnh sán lá gan nhiều ?

3. Cơ thể trùng đế giày có cấu tạo phức tạp hon trùng biến hình như thế nào ?

I.TRẮC NGHIỆM

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

A

X

X

B

X

X

C

X

D

X

X

X

II.TỰ LUẬN (6đ)

1. Đặc điểm chung của động vật. Phân biệt động vật và thực vật.

 * Đặc điểm chung của động vật:

– Có khả năng di chuyển

– Dị dưỡng

      – Có hệ thần kinh và giác quan

 * Phân biệt động vật và thực vật

Động vật

Thực vật

– Dị dưỡng

– Có khả năng di chuyển

– Có hệ thần kinh và giác quan

-Tự dưỡng

– Không có khả năng di chuyển

– Không có hệ thần kinh và giác quan

2. * Cấu tạo sán lá gan thích nghi với đời sống kí sinh:

– Cơ thể hình lá, dẹp, dài 2 – 5cm, màu đỏ máu.

– Mắt, lông bơi tiêu giảm, không có hậu môn

– Giác bám phát triển, hầu khoẻ giúp hút chất dinh dưỡng

– Cơ quan tiêu hoá, sinh dục phát triển

– Cơ dọc, cơ vòng, cơ lưng bụng phát triển giúp sán lá gan chun dãn, phồng dẹp cơ thể để chui rúc, luồn lách trong môi trường kí sinh dễ dàng.

 * Trâu bò nước ta mắc bệnh sán lá gan nhiều vì:

– Trâu, bò ăn cây cỏ ven bờ ao, ven bờ ruộng,… mà ít được cung cấp thức ăn tinh chế nên khả năng nhiễm bệnh rất cao.

3. * Cơ thể trùng đế giày có cấu tạo phức tạp hơn trùng biến hình:

– Cơ thể trùng đế giày đã có sự phân hoá thành nhiều bộ phận, mỗi bộ phận đảm nhận chức năng nhất định.

– Có nhân lớn, nhân nhỏ, không bào co bóp, miệng, hầu…

– Có tiêm mao để di chuyển.

Advertisements (Quảng cáo)