Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7

Kiểm tra 45 phút môn Sinh lớp 7: Thuỷ tức bắt mồi như thế nào ?

CHIA SẺ
Kiểm tra 45 phút môn Sinh lớp 7. Trùng đế giày di chuyển, lấy thức ăn, tiêu hoá và thải bã như thế nào ? Cơ thể trùng đế giày có cấu tạo phức tạp hơn trùng biến hình thể hiện ở đặc điểm nào ?

I. TRẮC NGHIỆM: (4đ)

1. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1.Sự trao đổi khí ở thuỷ tức được thực hiện qua:

A. ổng khí

B. thành cơ thể

C. màng tế bào

D. Cả A, B và C đều sai.

2.Thuỷ tức bắt mồi như thế nào ?

1. Trên tua miệng có nhiều tế bào gai

2. Mồi bơi chạm vào tua miệng bị tế bào gai làm tê liệt

3. Tua miệng cuốn đưa mồi vào miệng

4. Thuỷ tức có thể nuốt được mồi có kích thước lớn.

A. 1, 3, 4.           B. 1, 2, 3.

C. 2, 3, 4.            D. 1, 2, 3, 4.

3. Trong cơ thể người, giun kim sống kí sinh ở:

A. Ruột non             B. Ruột già

C. Mật                     D. Gan

4. Trùng sốt rét nhiệt đới (ác tính) có chu kì sinh sản là:

A. 48 giờ

B. 24 giờ

C. 12 giờ

D. Cả A, B và C đều sai.

Câu 2. Bổ sung các chú thích trong hình sau:

1……………….

2……………….

3……………….

4……………….

5………………..

6………………..

7………………..

II. TỰ LUẬN (6đ)

1. Trùng đế giày di chuyển, lấy thức ăn, tiêu hoá và thải bã như thế nào ? Cơ thể trùng đế giày có cấu tạo phức tạp hơn trùng biến hình thể hiện ở đặc điểm nào ?

2. Nêu điểm khác nhau giữa thuỷ tức, san hô, sứa, hải quỳ về hình dạng, cấu tạo, đời sống và nơi sống.

3. Hãy nêu đặc điểm chung của ngành Giun đốt.

I.TRẮC NGHIỆM: (4đ)

Câu 1.

1

2

3

4

B

B

B

B

2.

1. Roi

2. Điểm mắt

3. Không bào co bóp

4. Màng cơ thể

5. Hạt diệp lục

6. Hạt dự trữ

7. Nhân.

II.TỰ LUẬN (6đ)

1. * Trùng đế giày di chuyển, lấy thức ăn, tiêu hoá và thải bã:

– Trùng đế giày sống trong môi trường nước (ao, hồ…)

– Trùng di chuyển bằng cử động của các tiêm mao bao bọc quanh cơ thể.

– Thức ăn (các mảnh vụn hữu cơ, vi khuẩn…) vào cơ thể nhờ các tiêm mao. qua hầu, viên thức ăn được chứa trong không bào tiêu hoá, thức ăn được tiêu hoá thải vào nguyên sinh chất, chất bã được thải ra theo lỗ thoát thành cơ thể.

*Cơ thể trùng đế giày có cấu tạo phức tạp hơn trùng biến hình:

– Cơ thể trùng đế giày đà có sự phân hoá thành nhiều bộ phận, mỗi bộ phận đảm nhận chức năng nhất định.

– Có nhân lớn. nhân nhỏ, không bào co bóp, miệng, hầu…

– Có tiêm mao đế di chuyển.