Trang Chủ Chủ đề Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh lớp 7

Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh lớp 7

Kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 7: Đặc điểm của nhóm chim bơi là gì ?
Kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 7: Đặc điểm của nhóm chim bơi là gì ?
Kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 7. Hàm ngắn, có răng nhỏ mọc trên hàm. Trứng có màng dai bao học. Không có chi, không có màng nhĩ. Đây là đặc điểm của đại diện nào sau đây ? I....
Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh lớp 7: Đặc điểm của bộ Linh trưởng là gì ?
Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh lớp 7: Đặc điểm của bộ Linh trưởng là gì ?
Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh lớp 7. Dựa vào bộ răng hãy phân biệt 3 bộ Thú: Ăn sâu bọ, Gặm nhấm, Ăn thịt. Mỗi bộ nêu 2 tên đại diện. I. TRẮC NGHIỆM: (3đ) Chọn câu trả...
Kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 7: Các bộ phận của hệ hô hấp ở chim bồ câu là gì ?
Kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 7: Các bộ phận của hệ hô hấp ở chim bồ câu là gì ?
Kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 7. Bộ thú nào sau đây có số lượng loài lớn nhất, chúng không có răng nanh nhưng có răng cửa và răng hàm ? I. TRẮC NGHIỆM: (4đ) 1. Hãy sắp xếp các đặc...
Đề kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 7: Tại sao dơi khó cất cánh từ mặt đất ?
Đề kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 7: Tại sao dơi khó cất cánh từ mặt đất ?
Đề kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 7. Hãy sắp xếp các đặc điểm về đời sống, tập tính và sinh sản của ếch đồng và thằn lằn tương ứng với từng đại diện (ếch đồng hoặc thằn lằn)...
Đề kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 7:  Điều nào sau đây không đúng đối với lưỡng cư ?
Đề kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 7: Điều nào sau đây không đúng đối với lưỡng cư ?
Đề kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 7. Trình bày đặc điểm sinh sản của chim bồ câu và ý nghĩa của nó. I. TRẮC NGHIỆM: (4đ) Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất: 1. Loài ễnh ương, cóc nhà...
Đề kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 7: Những loài ĐVCXS trong cuộc đời có 2 giai đoạn sống, đó là loài nào ?
Đề kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 7: Những loài ĐVCXS trong cuộc đời có 2 giai đoạn sống, đó là loài nào ?
Đề kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 7. Nêu những đặc điểm hô hấp của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay lượn. I. TRẮC NGHIỆM: (4đ) Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất: Câu 1. Trong lớp...
Đề kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 7: Lớp bò sát đa dạng vì sao ?
Đề kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 7: Lớp bò sát đa dạng vì sao ?
Đề kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 7. Hệ tiêu hoá ở chim bồ câu có gì sai khác so với những động vật đã học trong ngành Động vật có xương sống ? I. TRẮC NGHIỆM: (4đ) 1.. Hãy chọn...
Đề kiểm tra 45 phút Sinh lớp 7:  Điều nào sau đây không đúng đối với ếch ?
Đề kiểm tra 45 phút Sinh lớp 7: Điều nào sau đây không đúng đối với ếch ?
Đề kiểm tra 45 phút Sinh lớp 7. Vì sao nói: vai trò tiêu diệt sâu bọ có hại của lưỡng cư có giá trị bổ sung cho hoạt động của chim về ban ngày? I. TRẮC NGHIỆM: (4đ) 1.. Hãy chọn...
Kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 7: Tại sao khủng long bị diệt vong ?
Kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 7: Tại sao khủng long bị diệt vong ?
Kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 7.  Đời sống và hoạt động của thằn lằn có gì khác với ếch đồng? I. TRẮC NGHIỆM: (4đ) 1. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất: 1. Bộ rùa có cấu tạo như...
Kiểm tra 45 phút môn Sinh học lớp 7: Thằn lằn bóng đuôi dài có da khô và vảy sừng bao bọc có tác dụng gì ?
Kiểm tra 45 phút môn Sinh học lớp 7: Thằn lằn bóng đuôi dài có da khô và vảy sừng bao bọc có tác dụng gì ?
Kiểm tra 45 phút môn Sinh học lớp 7. Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay. I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) 1. Ghép những thông tin ở cột A vói cột B...