Trang Chủ Chủ đề Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa lớp 9

Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa lớp 9

Kiểm tra 45 phút – Chương 5 – Dẫn xuất của Hidrocacbon – Polime Hóa học 9: Tinh bột và xenlulozo có đặc điểm là gì ?
Kiểm tra 45 phút – Chương 5 – Dẫn xuất của Hidrocacbon – Polime Hóa học 9: Tinh bột và xenlulozo có đặc điểm là gì ?
Kiểm tra 45 phút – Chương 5 – Dẫn xuất của Hidrocacbon - Polime Hóa học 9. Polime là những chất có phân tử khối rất lớn do nhiều …..liên kết với nhau tạo nên. Phải điền vào chỗ trống...
Kiểm tra 45 phút – Chương 5 Dẫn xuất của Hidrocacbon – Polime – Hóa học 9: Saccarozo và glucozo có một số tính chất giống nhau là gì ?
Kiểm tra 45 phút – Chương 5 Dẫn xuất của Hidrocacbon – Polime – Hóa học 9: Saccarozo và glucozo có một số tính chất giống nhau là gì...
Kiểm tra 45 phút – Chương 5 Dẫn xuất của Hidrocacbon - Polime – Hóa học 9. Khối lượng saccarozo thu được từ 1 tạ nước mía loại chứa 12% saccarozo ( biết quá trình và tinh chế hao hụt...
Kiểm tra 1 tiết – Chương 5 Dẫn xuất của Hidrocacbon – Polime – Hóa lớp 9: Một chất hữu cơ X khi đốt cháy 0,1 mol X thu được 0,6 mol CO2. X là
Kiểm tra 1 tiết – Chương 5 Dẫn xuất của Hidrocacbon – Polime – Hóa lớp 9: Một chất hữu cơ X khi đốt cháy 0,1 mol X thu...
Kiểm tra 1 tiết – Chương 5 Dẫn xuất của Hidrocacbon - Polime – Hóa lớp 9.  Khi lên men glucozo, lượng C2H5OH thu được là 4,6 gam thì thể tích khí CO2 thoát ra bằng  bao nhiêu ? (10...
Kiểm tra 45 phút – Chương 5 Dẫn xuất của Hidrocacbon – Polime  – Hóa học 9: Thể tích khí oxi (đktc) cần để đốt cháy hết 3,2 gam CH4O là bao nhiêu ?
Kiểm tra 45 phút – Chương 5 Dẫn xuất của Hidrocacbon – Polime – Hóa học 9: Thể tích khí oxi (đktc) cần để đốt cháy hết 3,2...
Kiểm tra 45 phút – Chương 5 Dẫn xuất của Hidrocacbon - Polime – Hóa học 9. Biết dung dịch axit axetic có tính aaxxit yếu hơn dung dịch axit clohidric nhưng mạnh hơn axit cacbonic, phản ứng nào sau...
Đề kiểm tra 1 tiết – Chương 5 Dẫn xuất của Hidrocacbon – Polime – Hóa học 9: Tên các hợp chất sau: CH2OH – CHOH – CH2OH, CH3COOK, CH3 – COO – CH2 – CH3 lần lượt là gì ?
Đề kiểm tra 1 tiết – Chương 5 Dẫn xuất của Hidrocacbon – Polime – Hóa học 9: Tên các hợp chất sau: CH2OH – CHOH – CH2OH, CH3COOK,...
Đề kiểm tra 1 tiết – Chương 5 Dẫn xuất của Hidrocacbon - Polime – Hóa học 9. ản phẩm phản ứng khi xà phòng hóa chất béo có dạng (C17H35COO)3C3H5 trong môi trường NaOH có tỉ lệ theo số...
Đề kiểm tra 45 phút – Chương 5 Dẫn xuất của Hidrocacbon – Polime – Hóa học 9:  Sản phẩm phản ứng khi nung chất béo với dung dịch NaOH là gì ?
Đề kiểm tra 45 phút – Chương 5 Dẫn xuất của Hidrocacbon – Polime – Hóa học 9: Sản phẩm phản ứng khi nung chất béo với dung...
Đề kiểm tra 45 phút – Chương 5 Dẫn xuất của Hidrocacbon - Polime – Hóa học 9. Khối lượng MgO cần phải lấy để tác dụng vừa đủ với 39 gam CH3COOH là bao nhiêu ?(cho Mg = 24,...
Kiểm tra 45 phút – Chương 5 Dẫn xuất của Hidrocacbon – Polime – Hóa học 9: . Điểm khác nhau cơ bản giữa CH3COOH và C2H5OH là gì ?
Kiểm tra 45 phút – Chương 5 Dẫn xuất của Hidrocacbon – Polime – Hóa học 9: . Điểm khác nhau cơ bản giữa CH3COOH và C2H5OH là gì...
Kiểm tra 45 phút – Chương 5 Dẫn xuất của Hidrocacbon - Polime – Hóa học 9.  Sản phẩm phản ứng khi đun nóng dung dịch CH3COOC2H5 với NaOH (vừa đủ) bao gồm các chất nào ? Mỗi câu 1...
Đề kiểm tra 1 tiết – Chương 5 Dẫn xuất của Hidrocacbon – Polime – Hóa lớp 9: Lấy 10 gam hỗn hợp axit axetic và rượu etylic tác dụng với lượng vừa đủ CaCO3 sinh ra 2,24 lít CO2 đktc).
Đề kiểm tra 1 tiết – Chương 5 Dẫn xuất của Hidrocacbon – Polime – Hóa lớp 9: Lấy 10 gam hỗn hợp axit axetic và rượu etylic tác...
Đề kiểm tra 1 tiết – Chương 5 Dẫn xuất của Hidrocacbon - Polime – Hóa lớp 9. Đem 100ml dung dịch CH3COOH 1M tác dụng với 6,9 gam CH3CH2OH thu được 6,6 gam CH3COOC2H5. Tính hiệu suất phản ứng. 1....
Kiểm tra 45 phút – Chương 5 Dẫn xuất của Hidrocacbon – Polime – Hóa học 9: Trình bày phương pháp tách hỗn hợp gồm rượu etylic và axit axetic.
Kiểm tra 45 phút – Chương 5 Dẫn xuất của Hidrocacbon – Polime – Hóa học 9: Trình bày phương pháp tách hỗn hợp gồm rượu etylic và axit...
Kiểm tra 45 phút – Chương 5 Dẫn xuất của Hidrocacbon - Polime – Hóa học 9. Cho 0,1 mol CH3COOH tác dụng với 0,15 mol CH3CH2OH thu được 0,05 mol CH3COOC2H5. Tính hiệu suất phản ứng. 1. (3đ): Trình bày...
Kiểm tra 45 phút – Chương 5 Dẫn xuất của Hidrocacbon – Polime – Hóa học 9: Hãy kể một số hợp chất hữu cơ chỉ chứa 2 nguyên tố cacbon, hidro và việc sử dụng chúng trong đời sống hằng ngày.
Kiểm tra 45 phút – Chương 5 Dẫn xuất của Hidrocacbon – Polime – Hóa học 9: Hãy kể một số hợp chất hữu cơ chỉ chứa 2 nguyên...
Kiểm tra 45 phút – Chương 5 Dẫn xuất của Hidrocacbon - Polime – Hóa học 9.  Sản phẩm tạo thành khi phân tích chất X cho qua bình 1 đựng CuSO4 khan, san đó cho qua bình 2 đựng...