Trang Chủ Chủ đề Chương 3 hình học lớp 7

Chương 3 hình học lớp 7

Chương 3 hình học lớp 7: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác. Xem hướng dẫn giải bài tập và đề kiểm tra dưới đây.
Bài ôn tập chương 3 hình 7 tập 2: Bài 63,64,65, 66,67,68, 69,70 trang 87, 88 SGK Toán 7
Bài ôn tập chương 3 hình 7 tập 2: Bài 63,64,65, 66,67,68, 69,70 trang 87, 88 SGK Toán 7
Đáp án và hướng dẫn Giải bài ôn tập chương 3 hình 7 tập 2: Bài 63, 64, 65, 66, 67 trang 87;  68, 69, 70 trang 88 SGK Toán 7 tập 2. Chương 3...
Giải bài 58,59,60 ,61,62 trang 83 SGK Toán 7 tập 2: Tính chất ba đường cao của tam giác
Giải bài 58,59,60 ,61,62 trang 83 SGK Toán 7 tập 2: Tính chất ba đường cao của tam giác
Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 58,59,60 ,61,62 trang 83 SGK Toán 7 tập 2: Tính chất ba đường cao của tam giác. Bài 58. Hãy giải thích tại sao trực tâm của Δ vuông trùng với đỉnh góc...
Bài 52,53,54 ,55,56,57 trang 79,80 Toán 7 tập 2: Tính chất ba đường trung trực của tam giác
Bài 52,53,54 ,55,56,57 trang 79,80 Toán 7 tập 2: Tính chất ba đường trung trực của tam giác
Tính chất ba đường trung trực của tam giác : Giải bài 52 trang 79; Bài 53,54,55,56,57 trang 80 Toán 7 tập 2. Bài 52. Chứng  minh định lí: Nếu Δ có một đường trung tuyến đồng thời là...
Bài tập 44,45,46 ,47,48,49 ,50,51 trang 76,77 SGK Toán lớp 7 tập 2: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng
Bài tập 44,45,46 ,47,48,49 ,50,51 trang 76,77 SGK Toán lớp 7 tập 2: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng
Bài 6 chương 3 hình 7: Giải bài 44,45,46,47 trang 76; Bài 48,49,50,51 trang 77 SGK Toán 7 tập 2 Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng. 44. Gọi M là điểm nằm trên đường trungtrực của...
Bài 36,37,38 ,39,40,41 ,42,43 trang 72,73 sách Toán 7 tập 2: Tính chất ba đường phân giác của tam giác
Bài 36,37,38 ,39,40,41 ,42,43 trang 72,73 sách Toán 7 tập 2: Tính chất ba đường phân giác của tam giác
Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 36,37 trang 72; Bài 38,39,40 ,41,42,43 trang 73 SGK Toán 7 tập 2: Tính chất ba đường phân giác của tam giác. Bài 36: Cho ΔDEF, điểm I nằm trong tam giác...
Giải bài 31,32,33 ,34,35 trang 70,71 Toán 7 tập 2: Tính chất ba đường phân giác của một góc
Giải bài 31,32,33 ,34,35 trang 70,71 Toán 7 tập 2: Tính chất ba đường phân giác của một góc
Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 31,32,33 trang 70; Bài 34,35 trang 71 SGK Toán 7 tập 2: Tính chất ba đường phân giác của một góc. Bài 3. Hình vẽ bên cho biết cách vẽ tia...
Giải bài 23,24,25 ,26,27,28 ,29,30 trang 66,67 SGK Toán 7 tập 2: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
Giải bài 23,24,25 ,26,27,28 ,29,30 trang 66,67 SGK Toán 7 tập 2: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
Bài 4 Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác: Giải bài 23,24 trang 66; Bài 25,26,27,28 ,29,30 trang 67 SGK Toán 7 tập 2 Chương 3 hình học. 23. Cho G là trọng tâm của ΔDEF...
Bài 15,16,17 ,18,19,20 ,21,22 trang 63,64 sách Toán 7 tập 2: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác
Bài 15,16,17 ,18,19,20 ,21,22 trang 63,64 sách Toán 7 tập 2: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam...
(Bài 3 chương 3 hình): Giải bài 15,16,17 ,18,19 trang 63; 20 ,21,22 trang 64 SGK Toán 7 tập 2: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác - Bất đẳng thức tam giác Các em...
Bài tập 8,9,10 ,11,12 ,13,14 trang 59,60 SGK Toán lớp 7 tập 2: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu
Bài tập 8,9,10 ,11,12 ,13,14 trang 59,60 SGK Toán lớp 7 tập 2: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên...
Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu (Hình): Giải bài 8,9,10 trang 59; Bài 11,12 ,13,14 trang 60 SGK Toán 7 tập 2 chi tiết trên Dethikiemtra.com. Bài 8. Cho hình 11,...
Giải bài 1,2,3,4, 5,6,7 trang 55,56 Toán 7 tập 2: quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác
Giải bài 1,2,3,4, 5,6,7 trang 55,56 Toán 7 tập 2: quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác
Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác: Giải bài 1,2 trang 55; Bài 3, 4, 5, 6, 7 trang 56 SGK Toán 7 tập 2 - Chương 3 Hình học 7. Bài...