Trang Chủ Chủ đề Chương 1 Toán hình học lớp 9: Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Chương 1 Toán hình học lớp 9: Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Bài 26,27, 28,29,30 ,31,32 trang 88, 89 môn Toán 9 tập 1: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
Bài 26,27, 28,29,30 ,31,32 trang 88, 89 môn Toán 9 tập 1: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông: Giải bài 26,27 trang 88, bài 28,29,30 ,31,32 trang 89 SGK Toán 9 tập 1 bao gồm cả phần Luyện tập. Bài 26. Các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc...
Bài 20,21,22 ,23,24,25 trang 84 SGK Toán 9 tập 1: Luyện tập bảng lượng giác
Bài 20,21,22 ,23,24,25 trang 84 SGK Toán 9 tập 1: Luyện tập bảng lượng giác
Luyện tập Bảng lượng giác - Chương 1 hình học: giải bài 20,21,22 ,23,24,25 trang 84 SGK Toán 9 tập 1. Bài 20. Dùng bảng lượnggiác (có sử dụng phần hiệu chỉnh) hoặc máy tính bỏ túi, hãy tìm các tỉ số lượnggiác sau...
Bài 18,19 trang 83,84 SGK Toán 9 tập 1: Bảng lượng giác
Bài 18,19 trang 83,84 SGK Toán 9 tập 1: Bảng lượng giác
Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 18 trang 83; bài 19 trang 84 SGK Toán 9 tập 1: Bảng lượng giác 1. Cấu tạo của bảng lượng giác - Bảng sin và côsin (Bảng VIII) - Bảng tang và côtang (Bảng IX) - Bảng tang...
Bài tập 10,11,12, 13,14,15 ,16,17 trang 76, 77 Toán 9 tập 1: Tỉ số lượng giác của góc nhọn
Bài tập 10,11,12, 13,14,15 ,16,17 trang 76, 77 Toán 9 tập 1: Tỉ số lượng giác của góc nhọn
Tỉ số lượng giác của góc nhọn: Giải bài 10,11,12 trang 76; Bài luyện tập 13,14,15 ,16,17 trang 77 SGK Toán 9 tập 1.  Định nghĩa: Công thức tính Tỷ số lượng giác của hai góc phụ nhau: Nếu hai góc phụ...
Giải bài 5,6,7,8,9 trang 69,70: Luyện tập một số hệ thức về cạnh và đường cao
Giải bài 5,6,7,8,9 trang 69,70: Luyện tập một số hệ thức về cạnh và đường cao
Giải bài 5,6,7 trang 69; bài 8,9 trang 70 SGK Toán 9 tập 1: Luyện tập Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong Δ vuông. Bài 5. Trong tam giác vuông với các cạnh-góc-vuông có độ dài là 3 và 4, kẻ...
Giải bài 1,2,3,4 trang 68,69 SGK Toán 9 tập 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
Giải bài 1,2,3,4 trang 68,69 SGK Toán 9 tập 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông - Chương 1: Giải bài 1,2 trang 68; bài 2,3 trang 69 SGK Toán 9 tập 1. Nếu ∆ABC vuông tại A (hình bên) thì: Lý thuyết cần nhớ b2=ab’; c2=ac’ (1) h2=b’c’ (2) bc =...
Giải bài 33,34,35, 36,37,38, 39,40,41, 42, 43 trang 93,94, 95,96 Toán 9 tập 1: Ôn tập chương 1 hình
Giải bài 33,34,35, 36,37,38, 39,40,41, 42, 43 trang 93,94, 95,96 Toán 9 tập 1: Ôn tập chương 1 hình
Bài tập ôn tập chương 1 hình 9: Giải bài 33, 34 trang 93; Bài 35, 36, 37 trang 94; bài 38, 39, 40, trang 95; Bài 41, 42, 43 trang 96 SGK Toán 9 tập 1. Dưới đây, Dethikiemtra.com sẽ hướng dẫn...
Giải bài 1,2,3,4 trang 91, 92 Toán 9: Câu hỏi ôn tập chương 1 hình 9 tập 1
Giải bài 1,2,3,4 trang 91, 92 Toán 9: Câu hỏi ôn tập chương 1 hình 9 tập 1
Đáp án và hướng dẫn Giải bài 1,2,3,4 trang 91, 92 SGK Toán lớp 9: Câu hỏi ôn tập chương 1 hình học 9: Hệ thức lượng trong tam giác vuông. Bài 1.Cho hình 36. Hãy viết các hệ thức...