Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Việt 2 - Cánh Diều

Bài viết 1 Nghe – viết: Tiếng võng kêu. Chữ hoa Ô, Ơ

Bài viết 2 Nghe – viết: Tiếng võng kêu. Chữ hoa Ô, Ơ trang 137 SGK Tiếng Việt 2 – Cánh Diều. Bài 17: Chị ngã em nâng

Câu 1: Nghe – viết: Tiếng võng kêu (khổ thơ 3 và 4)

Tiếng võng kêu

Trong giấc mơ em

Có gặp con cò

Lặn lội bờ sông?

Có gặp cánh bướm

Mênh mông, mênh mông?

Em ơi cứ ngủ

Tay anh đưa đều

Ba gian nhà nhỏ

Đầy tiếng võng kêu

Kẽo cà kẽo kẹt

Kẽo cà kẽo kẹt

Kẽo cà…

 … kẽo kẹt ….

Câu 2: Chọn chữ hoặc vần phù hợp với ô trống:

a) Chữ s hay x?

Đám mây □ốp trắng như bông

Advertisements (Quảng cáo)

Ngủ quên dưới đáy hồ trong lúc nào

Nghe con cá đớp ngôi □ao

Giật mình, mây thức bay vào rừng xa.

NGUYỄN BAO

b) Vần âc hay ât?

Đố bạn quả gì to nh□’

Quả g□’ hay quả thanh trà?

Không! Đó chính là quả đ□’

Dành cho t□’ cả chúng ta.

Theo ĐỊNH HẢI

Advertisements (Quảng cáo)

a) Chữ s hay x?

Đám mây xốp trắng như bông

Ngủ quên dưới đáy hồ trong lúc nào

Nghe con cá đớp ngôi sao

Giật mình, mây thức bay vào rừng xa.

NGUYỄN BAO

b) Vần âc hay ât?

Đố bạn quả gì to nhất

Quả gấc hay quả thanh trà?

Không! Đó chính là quả đất

Dành cho tất cả chúng ta.

Theo ĐỊNH HẢI

Câu 4: Tập viết

a) Viết chữ hoa: Ô, Ơ

b) Viết ứng dụng: Ở hiền thì sẽ gặp lành.

* Viết chữ hoa Ô

– Cấu tạo: gồm nét cong kín và dấu mũ.

– Cách viết:

+ Bước 1: (Viết như chữ O) Đặt bút trên ĐK dọc 2, giữa hai ĐK ngang 3, 4 viết nét cong kín. Khi chạm điểm đặt bút thì lượn vòng vào trong và dừng bút bên phải ĐK dọc 2, dưới ĐK ngang 3 (ĐK dọc 2 là trục đối xứng của chữ O và nét lượn vòng)

+ Bước 2: Lia bút viết dấu mũ dưới ĐK ngang 4 và đối xứng qua ĐK dọc 2.

* Viết chữ hoa Ơ

– Cấu tạo: gồm nét cong kín và dấu phụ (nét móc trái nhỏ)

– Cách viết:

+ Bước 1: (Viết như chữ O) Đặt bút trên ĐK dọc 2, giữa hai ĐK ngang 3, 4 viết nét cong kín. Khi chạm điểm đặt bút thì lượn vòng vào trong và dừng bút bên phải ĐK dọc 2, dưới ĐK ngang 3 (ĐK dọc 2 là trục đối xứng của chữ O và nét lượn vòng)

+ Bước 2: Lia bút viết nét móc trái dính vào chữ O tại ĐK ngang 3, lưng nét móc trái nhỏ tựa vào ĐK dọc 3.

Advertisements (Quảng cáo)