Trang Chủ Bài tập SGK lớp 9 Bài tập SGK Hóa 9

Bài tập 1,2,3, 4 trang 152 Hóa lớp 9: Glucozơ

Bài 50 Hóa 9 – giải bài 1, 2,3,4 trang 152 SGK Hóa 9: Glucozơ – Chương 5.

Tính chất hóa học

1. Tác dụng với dung dịch nitrat bạc trong ammoniac (phản ứng tráng bạc)

C6H12O6  + Ag2O -ddNH3->  2Ag + C6H12O7 (dd) (axit gluconic)

2. Phản ứng lên men rượu

2016-05-19_093536

Ứng dụng: Được dùng để pha huyết thanh; tráng gương, tráng ruột phích, sản xuất rượu etylic…

Hướng dẫn giải bài tập bài 50 trang 152.

Bài 1: Hãy kể tên một số loại quả chín có chứa glucozơ

Glucozơ có trong nhiều bộ phận của cây, đặc biệt là trong quả chín
những loại quả chín có chứa Glucozơ là:nho chín (nhiều nhất), chuối chín, cam chín, mít chín, quýt chín, ổi chín, na chín…..


Bài 2 trang 152 Hóa 9: Chọn một thuốc thử để phân biệt các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học (nêu rõ cách tiến hành)

Advertisements (Quảng cáo)

a) Dung dịch glucozơ và dung dịch rượu etylic

b) Dung dịch glucozơ và dung dịch axit axetic

Hướng dẫn: a) Chọn thuốc thử là AgNO3 trong dung dịch NH3.

Cho dung dịch NH3 vào ống nghiệm chứa dung dịch AgNO3 cho đến khi kết tủa tạo thành tan hết thành dung dịch (gọi là thuốc thử)

Sau đó cho mẫu thử của từng chất lần lượt vào dd thuốc thử nói trên và đun nóng.

Nếu có Ag tạo thành thì mẫu thử cho vào dd glucozơ, không phản ứng là dd rượu etylic.

Advertisements (Quảng cáo)

C6H12O6 (dd) + Ag2O –ddNH3 -> 2Ag + C6H12O7   

b) Hướng dẫn: axit axetic CH3 – COOH làm đổi màu quỳ tím, tác dụng với Na2CO3 nhưng không có phản ứng tráng bạc, còn dd glucozơ không làm quỳ tím đổi màu, không tác dụng với Na2CO3 nhưng có phản ứng tráng bạc. Vì vậy có thể chọn thuốc thử là dd AgNO3 trong NH3, quỳ tím hoặc Na2CO3. Nếu chọn dd AgNO3 trong NH3 thì tiến hành như câu a.


Bài 3: Tính lượng glucozơ cần lấy để pha được 500 ml dung dịch glucozơ 5% có D ≈ 1,0 g/cm3.

Đấp án: Khối lượng dung dịch glu-co-zo là : 500 x 1 = 500 (gam)
Vậy khối lượng glucozo cần lấy là: (500 x 5) / 100 = 25 (gam)


Bài 4 Hóa 9: Khi lên men glu-co-zơ người ta thấy thoát ra 11,2 lít khí CO2, ở điều kiện tiêu chuẩn.

a) Tính khối lượng rượu etylic tạo ra sau khi lên men

b) Tính khối lượng glucozơ đã lấy lúc ban đầu, biết hiệu suất quá trìn lên men là 90%

Giải bài 4:

a) Số mol CO2 = 11,2 : 22,4 = 0,5 mol

2016-05-19_094448

Thấy số mol C2H5OH = số mol CO2 = 0,5 mol => m C2H5OH = 0,5 x 46 = 23 g

b) Số mol glucozơ phản ứng = ½ số mol CO2 = 0,25 mol

Vì hiệu suất phản ứng là 90% nên lượng glucozơ lấy lúc ban đầu là:

=>  m glucozơ = 0,25 x 180 x (100/90) = 50 gam.

Advertisements (Quảng cáo)