Trang Chủ Bài tập SGK lớp 9 Bài tập SGK Hóa 9

Bài 1,2,3, 4 trang 158 SGK Hóa 9: Tinh bột và xenlulozơ

Dethikiemtra.com hướng dẫn giải chi tiết bài 1, 2,3,4 trang 158 SGK Hóa học lớp 9 chương 5 bài số 52.

Bài 1: Chọn từ thích hợp (xenlulozơ hoặc tinh bột) rồi điền vào các chỗ trống:

a) Trong các loại củ, quả, hạt có chứa nhiều tinh bột

b) Thành phần chính của sợi bông, gỗ, nứa là xenlulozơ

c) Tinh bột là lương thực của con người.


Bài 2: Phát biểu nào sau đây đúng ?

A. Xenlu.lozơ và tinh.bột có phân tử khối nhỏ.

B. Xenlu.lozơ có phân tử khối nhỏ hơn tinh.bột.

Advertisements (Quảng cáo)

C. Xenlu.lozơ và tinh.bột có phân tử khổi bằng nhau.

D. Xenlu.lozơ và tinh.bột đều có phân tử khối rất lớn, nhưng phân tử khối của xenlu.lozơ lớn hơn nhiều so với tinh.bột.


Bài 3: Nêu phương pháp phân biệt các chất sau:

a) Tinh-bột, xenlu.lozơ, saccarozơ.

Advertisements (Quảng cáo)

b) Tinh-bột, glucozơ, saccarozơ.

Hướng dẫn: a) Hòa tan mẫu thử từng chất vào nước, chất tan được là saccarozơ.

Cho hai chất còn lại tác dụng với iot, chất nào chuyển sang màu xanh là tinh.bột, chất còn lại là xenlulozơ.

b) Hòa tan mẫu thử từng chất vào nước, chất không tan là tinh.bột

Cho dung dịch của 2 chất còn lại vào tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3, chất có phản ứng tráng bạc là glucozơ, chất không phản ứng là saccarozơ

C6H12O6 (dd) + Ag2O -dd NH3–> 2Ag + C6H12O7


Bài 4 Hóa 9 trang 158: Từ tinh.bột người ta sản xuất ra rượu etylic theo hai giai đoạn sau:
2016-05-19_132848

Hãy viết phương trình hóa học theo các giai đoạn trên. Tính khối lượng rượu etylic thu được từ một tấn tinh.bột.

Giải chi tiết bài số 4:

2016-05-19_133114

Advertisements (Quảng cáo)