Trang Chủ Bài tập SGK lớp 9 Bài tập SGK Hóa 9

Giải bài 1,2,3, 4,5 trang 165 Hóa lớp 9: Polime

CHIA SẺ

Bài 54: giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 165 sách giáo khoa hóa học lớp 9.

Bài 1: Chọn câu đúng nhất trong các câu sau:

a) Poli me là những chất có phân/tử khối lớn.

b) Poli me là những chất có phân/tử khối nhỏ.

c) Poli me là những chất có phân/tử khối rất lớn do nhiều loại nguyên tử liên kết với nhau tạo nên.

d) Poli me là những chất có phân/tử khối rất lớn do nhiều mắt xích liên kết với nhau tạo nên

Đáp án đúng: D


Bài 2: Hãy chọn những từ thích hợp rồi điền vào các chỗ trống:

a) Polyme thường là chất… không bay hơi.

b) Hầu hết các Polyme đều…. trong nước và các dung môi thông thường.

c) Các Polyme có sẵn trong tự nhiên gọi là polime… còn các Polyme do con người tổng hợp ra từ các chất đơn giản gọi là Polyme…

d) Polietilen và poli (vinyl clorua) là loại Polyme… còn tinh bột và xenlulozơ là loại Polyme…

Đáp án a) Rắn
b) Không tan
c) Thiên nhiên – Tổng hợp
d) Tổng hợp – Thiên nhiên


Bài 3 trang 165: Trong các phân tử poli-me sau: polietilen, xenlulozơ, tinh bột (amilopectin), poli (vinyl clorua), những phân tử poli-me nào có cấu tạo mạch giống nhau ? Hãy chỉ rõ loại mạch của các phân tử poli-me đó.

Hướng dẫn: Những phân tử poli-me có cấu tạo mạch không phân nhánh là polietilen, poli (vinyl clorua) và xenlulozơ. Poli-me có cấu tạo mạch phân nhánh là aminopectin của tinh bột.


Bài 4: Poli (vinyl clorua) viết tắt là PVC là poli-me có nhiều ứng dụng trong thực tiễn như làm ống dẫn nước, đồ giả da,… PVC có cấu tạo mạch như sau:

a) Hãy viết công thức chung và công thức một mắt xích của PVC.

b) Mạch phân tử PVC có cấu tạo như thế nào ?

c) Làm thế nào để phân biệt được da giả  làm bằng PVC và da thật ?

Giải: a) Công thức mắt xích của PVC là:

2016-05-19_140205

b) Mạch phân tử PVC là mạch không nhánh (mạch thẳng)

c) Đốt cháy mỗi mẫu da, nếu có mùi khét là da thật, không có mùi khét là da giả.


Bài 5 Hóa 9 trang 165: Khi đốt cháy một loại polime chỉ thu được khí CO2 và hơi nước với tỉ lệ số mol CO2 : số mol H2O bằng 1 : 1. Hỏi poli_me trên thuộc loại nào  trong các poli_me sau: polietilen, poli (vinyl clorua), tinh bột, protein ? Tại sao ?

Giải bài 5:

2016-05-19_140449

suy ra polime đó là polietilen (-CH2 – CH2 -)n
– Không thể là tinh bột (-C6H10O5-)n, vì có tỉ lệ nC/nH = 3/2 cũng không thể là PVC vì chất này khí cháy phải có sinh ra hợp chất chứa clo.