Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

 Tại sao chúng ta phải xây dựng một danh sách các luận điểm?

CHIA SẺ

 Tại sao chúng ta phải xây dựng một danh sách các luận điểm?

Chúng ta cần phải xây dựng một danh sách các luận điểm để có cái nhìn toàn diện và đầy đủ về chủ đề mà chúng ta định tranh luận.

Bạn phải có sự am hiểu về vấn đềmà bạn đang tranh luận. Để có được điều đó, bạn cần nghiên cứu chi tiết các luận điểm mấu chốt để từ đó chọn ra một luận điểm mà bạn có thể tranh luận tốt nhất. Bạn nên tham khảo các nguồn tài liệu khi nghiên cứu các luận điểm đó.

A: Mình và một người bạn đã vạch ra một danh sách các luận  điểm.

B: Tại sao lại phải đưa ra các luận điểm hả cậu?

A: Vì đó là những điểm mấu chốt của chủ đề mà chúng mình sẽ tranh luận.

B: Chắc hẳn các cậu đã chuẩn bị rất tốt cho cuộc tranh luận đó.