Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Bạn cần làm gì nếu chứng kiến một chiếc xe vượt quá tốc độ hoặc gây tai nạn?

Bạn cần làm gì nếu chứng kiến một chiếc xe vượt quá tốc độ hoặc gây tai nạn?

Hãy gọi cho cảnh sát và cung cấp cho họ biển số xe của chiếc xe đó.

Nhiều người mặc dù có chứng kiến tai nạn nhưng lại không gọi điện báo cho cảnh sát vì không muốn bị phiền phức. Chúng ta không nên làm như vậy. Nếu chứng kiến tai nạn, hãy liên hệ với cảnh sát và cho họ biết những tình tiế t bạn nhìn thấy.

A: Hôm nay là lần đầu tiên tớ nói chuyện với các anh cảnh sát.

B: Cậu nói chuyện gì với họ vậy?

A: Tớ cung cấp cho họ biển số chiếc xe gây ra tai nạn.

B: Vậy cảnh sát sẽ nhanh chóng bắt được kẻ chạy trốn đó.

Advertisements (Quảng cáo)