Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Ghi lại biển số xe gây tai nạn: Chúng ta có thế làm gì khi nhìn thấy một chiếc xe ô tô đâm vào người đi đường?

CHIA SẺ

Chúng ta có thế làm gì khi nhìn thấy một chiếc xe ô tô đâm vào người đi đường?

Hãy cố gắng giữ người vi phạm ở lại hiện trướng. Nếu không thể
hẩy ghi lại biển số xe và các chi tiết khác để cảnh sát có thể nhận dạng chiếc xe và người gây ra tai nạn.

Trong phẩn lớn các trường hợp, những chiếc xe gây ra tai nạn
thường bỏ chạy khỏi hiện trường. Nếu có thể, bạn hãy lập tức ghi
lại biển số xe, màu sắc của chúng để giúp cảnh sát nhanh chóng
tìm ra được chiếc xe và người gây ra tai nạn, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người bị tai nạn.

A: bố vừa khen tớ vì đã làm đúng một việc.

B: Cậu đã làm gì vậy?

A: Tớ ghi lại biển số xe của người gây ra tai nạn để báo với cảnh sát.

B: Cậu rất sứng đáng được khen đấy nhé!