Trang Chủ Sách bài tập lớp 9 SBT Vật Lý 9

Bài 59.1, 59.2, 59.3, 59.4 trang 121 SBT môn Lý 9: Trong các dụng cụ tiêu thụ điện năng, điện năng được biến đổi thành dạng năng lượng nào để có thể sử dụng trực tiếp ? Cho ví dụ

CHIA SẺ
Bài 59. Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng – SBT Lý lớp 9: Giải bài 59.1, 59.2, 59.3, 59.4 trang 121 Sách bài tập Vật lí 9. Câu 59.1: Ta nhận biết trực tiếp được một vật có nhiệt khi vật đó có khả năng nào; Trong các dụng cụ tiêu thụ điện năng, điện năng được biến đổi thành dạng năng lượng nào để có thể sử dụng trực tiếp ? Cho ví dụ…

Bài 59.1: Ta nhận biết trực tiếp được một vật có nhiệt khi vật đó có khả năng nào?

A. Làm tăng thể tích vật khác.

B. Làm nóng một vật khác.

C. Sinh ra lực đẩy làm vật khác chuyển động.

D. Nổi được trên mặt nước

Chọn B. Làm nóng một vật khác.

Quảng cáo


Bài 59.2: Trong các dụng cụ tiêu thụ điện năng, điện năng được biến đổi thành dạng năng lượng nào để có thể sử dụng trực tiếp ? Cho ví dụ.

Điện năng biến đổi thành nhiệt năng. Ví dụ như bàn là, nồi cơm điện…


Bài 59.3: Trong chu trình biến đổi của nước biển (từ nước thành hơi, thành mưa trên nguồn, thành nước chảy trên suối, sông về biển) có kèm theo sự biến đổi của năng lượng từ dạng nào sang dạng nào ?

Quang năng của ánh sáng mặt trời biến đổi thành nhiệt năng làm nước nóng; nước nóng bốc hơi thành mây bay lên cao có thế năng giọt mưa từ đám mây rơi xuống thì thế năng chuyến thành động năng; nước từ trên núi cao chảy xuống suối, sông ra biển thì thế năng của nước biển thành động năng.


Bài 59.4: Con người muốn hoạt động (đi lại, giữ ấm cơ thể…) cần phải có năng lượng. Năng lượng đó do đâu mà có và đã được biến đổi từ dạng nào sang dạng nào?

Thức ăn vào cơ thể xảy ra các phản ứng hóa học, hóa năng biến thành nhiệt năng làm nóng cơ thể, hóa năng thành cơ năng làm các cơ bắp hoạt động.