Trang Chủ Sách bài tập lớp 9 SBT Sinh 9

Bài 10, 11, 12 trang 92 SBT Sinh 9: Quan sát hình A, B, c sau đây và mô tả nguyên tắc chung xây dựng tháp tuổi

CHIA SẺ
Chương VII Hệ sinh thái – SBT Sinh học lớp 9: Giải bài 10, 11, 12 trang 92 Sách bài tập Sinh học 9. Câu 10: Nêu ví dụ về một hệ sinh thái. Hãy cho biết, trong hệ sinh thái đó có những thành phần cơ bản nào; Quan sát hình A, B, c sau đây và mô tả nguyên tắc chung xây dựng tháp tuổi…

Bài 10: Nêu ví dụ về một hệ sinh thái. Hãy cho biết, trong hệ sinh thái đó có những thành phần cơ bản nào.

– Ví dụ : hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới.

–    Hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới có những thành phần cơ bản sau :

+ Các chất vô sinh như : đất, nước, không khí, thảm mục…

+ Sinh vật sản xuất là thực vật (cây gỗ các loại, cây bụi, dây leo, cây cỏ…).

+ Sinh vật tiêu thụ là động vật ăn thực vật (hươu, nai, trâu, bò, thỏ…) và động vật ăn động vật (hổ, báo, sư tử, rắn, cáo…).

+ Sinh vật phân giải (vi khuẩn, nấm…).

Bài 11: Quan sát hình A, B, c sau đây và mô tả nguyên tắc chung xây dựng tháp tuổi.

– Hình trên là hình thể hiện ba dạng tháp tuổi : dạng phát triển, dạng ổn định và dạng giảm sút.

–     Mô tả : Để biểu diễn thành phần nhóm tuổi của quần thể, người ta dùns biểu đồ tháp tuổi. Trong mỗi quần thể có 3 nhóm tuổi : nhóm tuổi trước sinh sản, nhóm tuổi sinh sản và nhóm tuổi sau sinh sản. Mỗi nhóm tuổi có những vai trò nhất định trong quần thể.

Tháp tuổi bao gồm nhiều hình thang nhỏ xếp chồng lên nhau. Mỗi hình thang thể hiện số lượng cá thể của một nhóm tuổi, trong đó nhóm tuổi trước sinh sản xếp dưới cùng, trên đó là nhóm tuổi sinh sản và trên cùng là nhóm tuổi sau sinh sản.

Bài 12:  Hoàn thành các chuỗi thức ăn sau cho phù hợp.

…… ->      Chuột       -> ………..

…… ->        Gà          ->  ………

…….->    Sâu hại cây ->  ……….

…….->        Nai         -> ……….

Cỏ -> Chuột -> Chim đại bàng

Cỏ -> Gà -> Trăn

Cỏ -> Sâu hại cây -> Chim ăn sâu

Cỏ -> Nai -> Hổ