Trang Chủ Sách bài tập lớp 9 SBT Lịch sử 9

Bài 6. Các nước châu Phi SBT Sử lớp 9:  Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Cộng Hoà Nam Phi đã đạt được những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử to lớn nào

CHIA SẺ
Bài 6: Các nước châu Phi – SBT Sử lớp 9. Giải bài 1,2,3,4, 5,6, bài tập từ trang 20 – 22 SBT Lịch sử 9. Bài 2. Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc chữ S(sai) vào ô [ ] trước câu trả lời sau;  Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Cộng Hoà Nam Phi đã đạt được những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử to lớn nào…

Bài 1: Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Câu 1: Phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân các nước Châu Phi nổ ra sớm nhất ở

Bắc Phi
Nam Phi
Đông Phi
Trung Phi

Câu 2: Nước cộng Hoà Ai Cập được thành lập vào

Tháng 6-1952
Tháng 7-1952
Tháng 6-1953
Tháng 7-1953

Câu 3: Năm 1960 được lịch sử ghi nhận là “ Năm Châu Phi “ vì

Tất cả các nước Châu Phi đều giành được độc lập
hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân đế quốc bị sụp đổ hoàn toàn ở Châu Phi
Phong trào giải phóng dân tộc ở Bắc Phi và Đông Phí phát triển đến đỉnh cao
Có 17 nước Châu Phi tuyến bố độc lập

Câu 4: Hiện nay, khó khăn lớn nhất mà các nước châu Phi gặp phải là

Xung đột, nội chiến đẫm máu do mâu thuẫn sắc tộc tôn giáo, tình trạng đói nghèo, nợ nần chồng chất và các loại dịch bệnh hoành hành.
sự xâm lượ cùng với chính sách vơ vét, bóc lột của chủ nghĩa thực dân mới
các nước đế quốc ngày càng mở rộng hệ thống thuộc địa ở khu vực này
thiên tai, dịch bệnh thường xuyên xảy ra.

Câu 5: Để thoát khỏi tình trạng khó khăn hiện nay, các nước Châu Phi đã

dựa vào sự giúp đỡ của các nước tư bản Phương Tây
Thực hiện các chiến lược phát triển kinh tế ngắn hạn, dài hạn phù hợp với điều kiện của từng nước.
Tích cực tìm kiếm các giải pháp, đề ra cải cách nhằm giải  quyết các xung đột, khắc phục những khó khăn về kinh tế, thành lập các tổ chức liên minh khu vực.
ứng dụng thanh tựu khoa học- kĩ thuật vào từng lĩnh vực của đời sống xã hội.

Câu 6: Chế độ phân biệt chủng tộc (A pác thai) đã chấm dứt vào năm

1991
1992
1993
1994

1

2

3

4

5

6

1

3

4

1

3

3


Bài 2: Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc chữ S(sai) vào ô [ ] trước câu trả lời sau

1. [ ] Bắc Phi là nơi có tình độ phát triển cao hơn các vùng khác trong lục địa Châu Phi
2. [ ] Ai Cập là quốc gia giành độc lập dân tộc sớm nhất ở Châu Phi
3. [ ] Từ cuối những năm 80 của thế kỉ XX, bộ mặt Châu Phi đã từng bước, phát triển kinh tế – xã hội
4. [ ] Với chính sách phân biệt chủng tộc, ngươi da đen ở Nam Phi phải sống trong một khu biệt lập, cách biệt với người da trắng
5. [ ] “ Đại hội dân tộc Phi” (ANC) là tổ chức lãnh đạo thống nhất đối với phong trào giải phóng dân tộc toàn Châu Phi.


Đúng 1, 2, 4 Sai 3, 5


Bài 3: Nối nội dung ở cột A với nội dung ở cột B cho phù hợp

A

 

B

1. Cuộc binh biến của sĩ quan yêu nước Ai Cập (7-1952)

a, Lật đổ chế độ quân chủ và đưa đến sự thành lập nước cộng hòa

2. Cuộc đấu tranh vũ trang của nhân dân An-Giê-ri trong những năm 1954-1962

b, Lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp, giành lại độc lập dân tộc

3. Các cuộc xung đột nội chiến đẫm máu diễn ra từ cuối những năm 80 của thế kỉ XX

c, Đòi thủ tiêu chế độ phân biệt chủng tộc

4. Cuộc đấu tranh của người da đen dưới sự lãnh đạo của tổ chức “Đại hộ dân tộc Phi”

d, Do mâu thuẫn sắc tộc hoặc tôn giáo

Nối 1-A, 2-B, 3-D, 4-C


Bài 4: Điền nội dung sự kiện lịch sử phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Phi cho phù hợp với thời gian trong bảng sau.

Thời Gian

Nội dung sự kiện

Năm 1952

Năm 1953

Năm 1960

Năm 1961

Năm 1962

Năm 1993

Năm 1994

Năm 1996

Thời Gian

Nội dung sự kiện

Năm 1952

thành lập Cộng Hòa Ai Cập (18-6-1953).

Năm 1953

 Ai cập giành được độc lập

Năm 1960

Năm Châu Phi có 17 nước độc lập làm tan rã hệ thống thuộc địa của đế quốc .

Năm 1961

nước Cộng hòa Nam Phi được thành lập

Năm 1962

 An-giê-ni giành độc lập

Năm 1993

Thủ tiêu chế độ phân biệt chủng tộc A –pac- thai  ở Nam Phi

Năm 1994

bầu cử dân chủ đa chủng tộc, Nen xơn Man đê la trở thành tổng thống da đen đầu tiên.

Năm 1996

 Chính quyền mới ở nam Phi đưa ra chiến lược “ kinh tế vĩ mô”


Bài 5: Hiện nay, các nước Châu Phi đang phải đối mặt với những khó khăn nào trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội?

Nét nổi bật của châu Phi hiện nay là luôn trong tình thế bất ổn: xung đột nội chiến, đói nghèo, nợ nần chồng chất chết và bệnh tật (từ năm 1987 đến năm 1997 có tới 14 cuộc xung đột và nộ chiến ở Ruanđa có tới 800 nghìn người chết và 1,2 triệu người phải lang thang, chiếm 1/10 dân số)

Hiện nay châu Phi có 57 quốc gia, nhưng 32 nước xếp vào nhóm nghèo nhất của thế giới; 2/3 dân số châu Phi không đủ ăn, 1/4 dân số đói kinh niên (150 triệu người) tỉ lệ gia tăng dân số cao nhất thế giới (Ruanđa: 5,2%/năm)

Tỉ lệ người mù chữ cao nhất thế giới: Ghi-lê: 70%, Xan-nê-gan: 68%

Đầu thập niên 90 châu Phi nợ chồng chất: 300 tỉ USD


Bài 6: Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Cộng Hoà Nam Phi đã đạt được những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử to lớn nào ?

– Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhân dân Nam Phi dưới sự lãnh đạo của tổ chức “Đại hội dân tộc Phi” (ANC) đã bền bỉ tiến hành cuộc đấu tranh đòi thủ tiêu chế độ phân biệt chủng tộc. Thế giới ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Nam Phi.

Kết quả : buộc chính quyền của người da trắng phải tuyên bố xoá bỏ chế độ Apacthai năm 1993. Nen-xơn Man-đê la – lãnh tụ của ANC đã được thả tự do và được bầu làm Tổng thống người da đen đầu tiên trong lịch sử nước Cộng hoà Nam Phi. Chế độ phân biệt chủng tộc vĩnh viễn bị xoá bỏ.
– Sau khi chế độ phân biệt chủng tộc bị xoá bỏ, nhân dân Nam Phi bắt tay vào công cuộc xây dựng đất nước.