Trang Chủ Sách bài tập lớp 9 SBT Lịch sử 9

Bài 5. Các nước Đông Nam Á SBT Sử lớp 9: Từ giữa những năm 50 của thế kỉ XX, các nước Đông Nam Á đã có sự phân hoá như thế nào trong đường lối đối ngoại

CHIA SẺ
Bài 5: Các nước Đông Nam Á – SBT Sử lớp 9. Giải bài 1,2,3,4, 5,6, bài tập từ trang 16 – 19 SBT Lịch sử 9. Bài 2. Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc chữ S(sai) vào ô [ ] trước câu trả lời sau; Từ giữa những năm 50 của thế kỉ XX, các nước Đông Nam Á đã có sự phân hoá như thế nào trong đường lối đối ngoại…

Bài 1: Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Câu 1: Trước chiến tranh thế giới thứ hai, quốc gia nào ở khu vực Đông Nam Á không trở thành thuộc địa của thực dân Phương Tây

Việt Nam
Thái Lan
Xin-ga-po
In-đô-nê-xi-a

Câu 2: Năm 1945, các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á giành được độc lập gồm

Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia
In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào
Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po
In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po, Mã Lai

Câu 3: Nước Lào tuyên bố độc lập vào ngày

2-10-1945
10-10-1945
12-10-1945
22-10-1945

Câu 4: Tháng 9-1945, Mĩ cùng với Anh, Pháp thành lập khối quân sự Đông Nam Á về lĩnh vực quân sự

Thúc đẩy sự hợp tác giữa Mĩ, Anh, Pháp với các nước Đông Nam Á về lĩnh vực quân sự
bảo vệ hoà bình cho khu vực Đông Nam Á
xây dựng căn cứ quân sự của Mĩ, Anh, Pháp ở khu vực Đông Nam Á
Ngăn chặn ảnh hưởng của CNXH và đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực Đông Nam Á.

Câu 5: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập ngày

6-8-1967
8-8-1967
10-8-1967
12-8-1967

Câu 6: Các nước tham gia sáng lập ASEAN gồm

In-đô-nê-xa-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-po và Thái Lan
Việt Nam, Lào, Cam-phu-chia, Thái Lan, Xin-ga-po
Thái Lan, Việt Nam, In-đô-nên-xi-a, Xin-ga-po, Phi-líp-pin.
In-đô-nên-xi-a, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Xin-ga-po, Phi-líp-pin.

Câu 7: Quốc gia ở Đông Nam Á đã trở thành “ con rồng “ kinh tế ở Châu Á là

Thái Lan
Việt Nam
Xin-ga-po
Ma-lai-xi-a

Câu 8: Việt Nam chính thức ra nhập và trở thành thành viên thứ bảy của ASEAN vào

Tháng 7-1992
Tháng 7-1993
Tháng 7-1994
Tháng 7-1995

 

1

2

3

4

5

6

7

8

2

2

3

4

2

1

3

4


Bài 2: Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc chữ S(sai) vào ô [ ] trước câu trả lời sau

[ ] sau khi Phát xịt Nhật đầu hàng Đồng Minh không điều kiện, ba nước Đông Dương lần lượt dành độc lập vào cuối năm 1945.
[ ] từ những năm 50 của thế kỉ XX, Mĩ tưng bước can thiệp vào khu vự Đông Nam Á
[ ] Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á là một tổ chức liên minh khu vực nhằm cùng với nhau hợp tác phát triển, đồng thời hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực.
[ ] tháng 12-1976, các nước ASEAN đã kí hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á tại Băng Cốc (Thái Lan )
[ ] tháng 7-1992, Việt Nam chính thức tham ra hiệp ước Ba-li (1976). Đây là bước đầu tiên để Việt Nam hoà nhập vào các hoạt động khu vực Đông Nam Á.

Đúng 2,3,4 ; Sai 1,4


Bài 3: Hãy nối ô bên trái với các ô bên phải cho phù hợp về nội dung lịch sử

Nối 1 với a, c, e ; 2 với b, d, g


Bài 4: Điền các sự kiện lịch sử vào bảng sau thể hiện bước phát triển của ASEAN kể từ khi thành lập đến nay

Thời gian

Bước phát triển của ASEAN

Năm 1967

Năm 1976

Năm 1992

Năm 1994

Năm 1995

Năm 1997

Năm 1999

Thời gian

Bước phát triển của ASEAN

Năm 1967

ASEAN là tổ chức non trẻ , hợp tác lỏng lẻo, chưa có vị trí trên trường quốc tế

Năm 1976

ASEAN có sự khởi sắc

Năm 1992

Hiệp định Khung về tăng cường hợp tác kinh tế ASEAN và thỏa thuận về Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN (AFTA)

Năm 1994

Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) được thành lập: Hợp tác về chính trị-an ninh trong ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác cũng ngày càng được củng cố và phát triển.

Năm 1995

Ký kết Hiệp ước về khu vực Đông Nam Á không vũ khí hạt nhân (SEANWFZ): Một trong những thành tố cơ bản của Tuyên bố Cua-la Lăm-pơ năm 1971 là ý tưởng thiết lập khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân.

Năm 1997

ASEAN đã thông qua Tầm nhìn ASEAN 2020: định hướng phát triển lớn của ASEAN trong những thập kỷ đầu thế kỷ 21, hướng tới mục tiêu xây dựng một tập hợp hài hòa các dân tộc ở Đông Nam Á, sống trong hòa bình, ổn định và thịnh vượng, gắn kết chặt chẽ với nhau trong mối quan hệ đối tác năng động và một cộng đồng của các xã hội đùm bọc lẫn nhau

Năm 1999

Mở rộng thành viên của ASEAN, Brunây (1984), Việt Nam (7/1995), Lào và Miama (1997), Campuchia (1999).


Bài 5: Từ giữa những năm 50 của thế kỉ XX, các nước Đông Nam Á đã có sự phân hoá như thế nào trong đường lối đối ngoại ?

Từ giữa những năm 50 của thế kỉ XX, các nước Đông Nam Á đã có sự phân hóa  trong đường lối đối ngoại:

+ Từ giữa những năm 50 của thế kỉ XX, trong bối cảnh “chiến tranh lạnh” , tình hình Đông Nam Á ngày càng trở nên căng thẳng do chính sách can thiệp của Mĩ vào khu vực.

+ Tháng 9/1954, Mĩ cùng Anh, Pháp thành lập khối quân sự Đông Nam Á (SEATO), nhằm ngăn chặn sự ảnh hưởng của CNXH và đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc.

+ Thái Lan và Philipin tham gia vào khối quân sự SEATO.

+Việt Nam, Lào, Campuchia tiến hành cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.

+ Inđônêxia và Myanma thực hiện đường lối hòa bình trung lập.

– Như thế từ giữa những năm 50 của thế kỉ XX, các nước Đông Nam Á đã có sự phân hóa trong đường lối đối ngoại.


Bài 6: Trình bày hoàn cảnh ra đời và mục tiêu hoạt động của ASEAN.

– Hoàn cảnh ra đời…

– Mục tiêu hoạt động…

 

– Hoàn cảnh ra đời:

+ Sau khi giành được độc lập và đứng trước yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

+ Nhiều nước Đông Nam Á chủ trương thành lập một tổ chức liên minh khu vực nhằm:

Hợp tác phát triển kinh tế, hạn chế sự ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với

khu vực.

+ Ngày 8/8/1967 Hiệp hội các nước Đông Nam Á thành lập ( viết tắt ASEAN) tại Băng

Cốc (Thái Lan ) gồm 5 nước thành viên : Inđônêxia, Malaixia, Philipin, Xingapo, Thái Lan.

* Mục tiêu họat động :

Phát triển kinh tế và văn hóa thông qua những nổ lực hợp tác chung giữa các nước

thành viên, trên tinh thần duy trì hoà bình và ổn định khu vực.