Trang Chủ Sách bài tập lớp 9 SBT Lịch sử 9

Bài 28. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Năm (1954-1965) SBT Sử lớp 9: Trình bày nội dung và ý nghĩa của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng ( 9 -1960)

CHIA SẺ
Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Năm (1954-1965) – SBT Sử lớp 9. Giải bài 1,2,3,4, 5,6,7, bài tập từ trang 101 – 105 SBT Lịch sử 9. Bài 2. Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc chữ S(sai) vào ô [ ] trước câu trả lời sau; Trình bày nội dung và ý nghĩa của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng ( 9 -1960)…

Bài 1: Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Câu 1: Cách mạng Miền Bắc có vai trò như thế nào trong sự phát triển cách mạng Việt Nam và sự nghiệp thống nhất nước nhà
A. Có vai trò quan trọng
B. Có vai trò cơ bản
C. Có vai trò quyết định nhất
D. có vai trò quyết định trực tiếp
Câu 2: Cách mạng Miền Nam có vai trò như thế nào trong việc đánh đổ ách thống trị của đế quốc Mĩ và tay sai của chúng, giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước ?
A. Có vai trò quan trọng
B. Có vai trò cơ bản
C. Có vai trò quyết định nhất
D. Có vai trò quyết định trực tiếp
Câu 3: Trong những năm 1954-1959, nhân dân Miền Nam đã tiến hành
A. Cuộc Đồng Khởi
B. Cải tạo quan hệ Sản xuất
C. đấu tranh chính trị chống chế độ Mĩ- Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng
D. xây dựng, phát triển kinh tế văn hoá
Câu 4: Hội Nghị Trung Ương Đảng lần thứ 15 ( đầu năm 1959) đã xác định con đường cơ bản của cách mạng Miền Nam là
A. đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

D

C

D

C

C

A

A

A

B


Bài 2: Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc chữ S(sai) vào ô [ ] trước câu trả lời sau

1, [ ] Sau hiệp định Gi- Ne-vơ năm 1954 về Đông Dương, nước ta bị chia cắt là mhai miền với hai chế độc chính trị, xã hội khác nhau
2, [ ] Đế quốc Mĩ đã thi hành nhiều biện pháp về chính trị, kinh tế, văn hoá nhằm biến Miền Nam Việt Nam thành đồng minh của Mĩ
3, [ ] Từ năm 1954 đến năm 1959, Đảng ta chủ trương đấu tranh chính trị chống Mĩ Diện, đòi chúng thi hành hiệp định Giơ-ne-vơ bảo vệ hoà bình
4, [ ] Hội nghị lần thứ 15 ban chấp hành Trung Ương Đảng ( 1-1959) đã quyết định sử dụng bạo lực cách mạng để lập đổ chính quyền Mì- Diệm ở miền Nam.
5, [ ] Chiến lược” Chiến tranh đặc biệt “ là hình thức chiến tranh xâm lược thực dân kiểu cũ.


Đúng 1, 3, 4 ; sai 2, 5


Bài 3: Giải thích vì miền Bắc phải thực hiện cải cách ruộng đất ?

Chương trình cải cách ruộng đất là một bước trong tiến trình đưa miền Bắc Việt Nam tiến lên xã hội chủ nghĩa, do Đảng Lao động Việt Nam tổ chức và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thực thi, hệ thống hóa và khai triển trên địa bàn rộng, công việc mà nhiều chính quyền địa phương đã làm từ những năm đầu Cách mạng tháng Tám:

Tịch thu tài sản ruộng đất do người Pháp, người dân di cư, hay Việt gian (những người theo Pháp) bỏ lại, hay bỏ hoang vì chiến tranh; Phân chia cho tá điền; Cắt giảm địa tô; Bãi bỏ mọi khoản tiền thuê ruộng.

Theo tài liệu của Đảng Cộng sản Việt Nam thì các công việc này cũng được Đảng và Chính phủ tiếp tục từng bước giải quyết trong kháng chiến chống Pháp, nhưng đến 1953 thì mới được phát triển rộng (khởi sự tại Thái Nguyên).

Tại kì họp thứ ba của Quốc hội, để phát động chiến dịch, Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Hồ Chí Minh phát biểu: “Luật cải cách ruộng đất của ta chí nhân, chí nghĩa, hợp lí hợp tình, chẳng những là làm cho cố nông, bần nông, trung nông ở dưới có ruộng cày, nhưng đồng thời chiếu cố đồng bào phú nông, đồng thời chiếu cố đồng bào địa chủ”.

Trước đó, thông tư liên bộ của năm 1949 đưa ra nguyên tắc chủ yếu về phân chia tạm thời ruộng đất cho nông dân mà những ruộng đất này họ tịch thu được từ điền chủ của người Pháp, từ điền chủ là những người mà Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quy kết là “Việt gian”, tức là những người bị kết tội thông đồng với Pháp.


Bài 4: Hoàn thiện thành bảng thống kê về những thành tựu của Miền Bắc trong việc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm ( 1961-1965) dưới đây

Lĩnh vực

Thành tựu

Công nghiệp

Nông nghiệp

Thương nghiệp

Giao thông vận tải

Văn hoá, giáo dục, y tế

Lĩnh vực

Thành tựu

Công nghiệp

Công nghiệp quốc doanh chiếm tỉ trọng 93.1% trong tổng giá trị sản lượng công nghiệp

Nông nghiệp

Xây dựng nhiều lâm trường, nông trường quốc doanh; áp dụng tiến bộ khoa học-kĩ thuật; nhiều hợp tác xã đạt 5 tấn thóc/ha; trên 90% số hộ nông dân vào hợp tác xã.

Thương nghiệp

Thương nghiệp quốc doanh chiếm lĩnh thị trường,  góp phần xây dựng kinh tế, ổn định đời sống nhân dân.

Giao thông vận tải

Xây dựng các mạng lưới đường bộ, đường sắt, đường sông, đường biển.

Văn hóa giáo dục y tế

Có bước phát triển và tiến bộ đáng kể


Bài 5

Hoàn thành bảng thống kê về những thắng lợi của nhân dân ta ở Miền Nam trong chiến đấu chống chiến lược “ chiến tranh đặc biệt”

Thời gian

Sự kiện

Năm 1962

Ta giành thắng lợi vang dội trong Ấp Bắc.

Ngày 11-6-1963

Đông- Xuân 1964-1965

 

Thời gian

Sự kiện

Năm 1962

Bộ chỉ huy quân sự Mĩ được thành lập

Tháng 1- 1963

Ta giành thắng lợi vang dội trong Ấp Bắc.

Ngày 11-6-1963

Hoà thượng Thích Quảng Đức đã tự thiêu phản đối Diệm đàn áp phật giáo.

Đông- Xuân 1964-1965

Đánh bại kế hoạch Giôn Xơn- Mác-na-ma-ra


Bài 6: Phong trào “ Đông Khởi” của nhân dân ta ở Miền Nam ( 1959-1960) đã nổ ra trong hoàn cảnh lịch sử nào? Trình bày tóm tắt diễn biến và ý nghĩa ?

Hoàn cảnh : Trong những năm 1957 – 1959, Mĩ — Diệm tăng cường khủng bố, đàn áp cách mạng miền Nam ; ra sắc lệnh “đặt cộng sản ngoài vòng pháp luật”, thực hiện “đạo luật 10/59” công khai chém giết những người vô tội khắp miền Nam…
– Hội nghị Trung ương lần thứ 15 của Đảng (đầu năm 1959) đã xác định con đường cơ bản của cách mạng miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân, kết hợp lực lượng chính trị với lực lượng vũ trang.
Diễn biến
– Dưới ánh sáng nghị quyết của Đảng, phong trào nổi dậy của quân ta ở Vĩnh Thạnh (Bình Định), Trà Bồng (Quảng Ngãi)… sau đã lan rộng ra khắp miền Nam, trở thành cao trào cách mạng với cuộc “Đồng khởi”, tiêu biểu nhất là ở Bến Tre.
– Ngày 17-1-1960, phong trào nổ ra ở huyện Mỏ Cày, sau đó nhanh chóng lan ra toàn tỉnh Bến Tre, phá vỡ từng mảng lớn chính quyền của địch ở thôn, xã, ở những nơi đó, ủy ban nhân dân tự quản được thành lập. lực lượng vũ trang nhân dân ra đời và phát triển.
– Từ Bến Tre, phong trào “Đồng khởi” như nước vỡ bờ nhanh chóng lan ra khắp Nam Bộ, Tây Nguyên và một số nơi ở Trung Trung Bộ.
Ý nghĩa:
– Phong trào đã giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới, làm lung lay chính quyền Ngô Đình Diệm, tạo ra bước phát triển nhảy vọt của cách mạng Việt Nam : chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.
– Tạo điều kiện đưa đến sự ra đời của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20-12-1960).


Bài 7: Trình bày nội dung và ý nghĩa của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng ( 9 -1960)

Đảng lao động Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng. Đảng rất coi trọng việc giáo dục những nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin trong Đảng, trong nhân dân một cách rộng rãi và thường xuyên, coi đó là điểm mấu chốt đầu tiên trong công tác xây dựng Đảng và là một trong những điều kiện quyết định mọi thắng lợi của cách mạng. Đảng áp dụng những nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam một cách đúng đắn và sáng tạo, chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa kinh nghiệm và của chủ nghĩa giáo điều. Đảng bảo vệ những nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin, chống mọi luận điệu của chủ nghĩa xét lại.