Trang Chủ Bài tập SGK lớp 9 Soạn văn lớp 9 - Ngắn gọn

Soạn bài Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh Văn 9 trang 12 ngắn gọn nhất: Văn bản có tính chắt thuyết minh không?

CHIA SẺ
Soạn bài Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh môn Ngữ văn lớp 9 trang 12 (ngắn gọn). Văn bản có tính chất thuyết minh không? Tính chất ấy thể hiện ở những điểm nào? Tính chất thuyết minh thể hiện ở chỗ giới thiệu loài ruồi rất có hệ thống….

Muốn cho văn bản thuyết minh được sinh động, hấp dân, người ta vận dụng thêm một số biện pháp nghệ thuật như kể chuyện, tự thuật, đối thoại theo lối ẩn dụ, nhân hoá hoặc các hình thức vè, diễn ca,…

Các biện pháp nghệ thuật cần được sử dụng thích hợp, góp phẩn làm nổi bật đặc điểm của đối tượng thuyết minh và gây hứng thú cho người đọc.

I. Tìm hiểu việc sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh.

1. Ôn tập văn bản thuyết minh.

– Văn bản thuyết minh là kiểu văn bản thường gặp trong mọi lĩnh vực đời sống, có chức năng cung cấp tri thức về đặc điểm, tính chất, nguyên nhân,… của các hiện tượng, sự vật trong tự nhiên, xã hội bằng cách trình bày, giới thiệu, giải thích.

– Các phương pháp thuyết minh thường dùng: phương pháp định nghĩa, phân loại, nêu ví dụ, liệt kê, nêu số liệu, so sánh…

2. Viết văn bản thuyết minh có sử dụng một số biện pháp nghệ thuật.

Đối tượng thuyết minh: Đá và nước tạo nên sự kì lạ vô tận của vịnh Hạ Long.

– Văn bản cung cấp cho người đọc những hiểu biết về vẻ đẹp của một di sản văn hóa thé giới.

– Phương pháp thuyết minh chủ yếu: nêu định nghĩa, giải thích, liệt kê.

– Biện pháp nghệ thuật được vận dụng: ẩn dụ, so sánh, nhân hóa, liên tưởng.

II. Luyện tập

Câu 1. a. – Tính chất thuyết minh thể hiện ở chỗ giới thiệu loài ruồi rất có hệ thống: những tính chất chung về họ, giống, loài, về các tập tính sinh sống, sinh đẻ, đặc điểm cơ thể, cung cấp các kiến thức chung đáng tin cậy về loài ruồi, thức tỉnh ý thức giữ gìn vệ sinh, phòng bệnh, ý thức diệt ruồi.

– Các phương pháp thuyết minh được sử dụng là:

+ Định nghĩa.

+ Phân loại.

+ Số liệu.

+ Liệt kê.

b. – Các biện pháp nghệ thuật được sử dụng là:

+ Nhân hóa

+ Có tình tiết.

c. Các biện pháp nghệ thuật có tác dụng gây hứng thú cho bạn đọc nhỏ tuổi: vừa vui, vừa có thêm tri thức.

Câu 2. Biện pháp nghệ thuật ở đây chính là lấy ngộ nhận hồi nhỏ làm đầu mối câu chuyện.