Soạn văn lớp 9

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 9 Soạn văn lớp 9
Soạn bài Đồng chí – Bài 10 trang 128 Văn 9: Sáu dòng dầu bài thơ đã nói về cơ sở hình thành tình đồng chí của những người lính cách mạng. Cơ sở ấy là gì
Soạn bài Đồng chí – Bài 10 trang 128 Văn 9: Sáu dòng dầu bài thơ đã nói về cơ sở hình thành tình đồng chí của những người...
Soạn bài Đồng chí - Chính Hữu - Bài 10 trang 128 SGK Ngữ văn 9 tập 1. Trả lời các câu hỏi phần đọc hiểu văn bản trang 130 SGK Văn 9. Câu 2: Sáu dòng dầu bài thơ...
Soạn bài Tổng kết từ vựng – Bài 9 trang 122 Văn 9:Trong những từ sau, từ nào là từ ghép, từ nào là từ láy ? 
Soạn bài Tổng kết từ vựng – Bài 9 trang 122 Văn 9:Trong những từ sau, từ nào là từ ghép, từ nào là từ láy ? 
Soạn bài Tổng kết từ vựng - Bài 9 trang 122 SGK Ngữ văn 9 tập 1. Trả lời các câu hỏi phần I - IX trang 122 - 127 SGK Văn 9. Câu 2: Trong những từ sau, từ...
Soạn bài Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga (Trích Lục Vân Tiên) – Nguyễn Đình Chiểu – Bài 8 trang 109 Văn 9: Đọc đoạn trích, em cảm nhân Lục Vân Tiên là một con người như thế nào ? 
Soạn bài Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga (Trích Lục Vân Tiên) – Nguyễn Đình Chiểu – Bài 8 trang 109 Văn 9: Đọc đoạn trích, em cảm...
Soạn bài Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga (Trích Lục Vân Tiên) - Nguyễn Đình Chiểu  - Bài 8 trang 109 SGK Ngữ văn 9 tập 1. Trả lời các câu hỏi phần đọc hiểu văn bản trang 115 SGK...
Soạn bài Thúy Kiều báo ân báo oán (trích Truyện Kiều) – Nguyễn Du – Bài 8 trang 106 Văn 9: Những lời đầu tiên Kiều nói với Hoạn Thư có giọng điệu như thế nào ? 
Soạn bài Thúy Kiều báo ân báo oán (trích Truyện Kiều) – Nguyễn Du – Bài 8 trang 106 Văn 9: Những lời đầu tiên Kiều nói với Hoạn...
Soạn bài Thúy Kiều báo ân báo oán (trích Truyện Kiều) - Nguyễn Du - Bài 8 trang 106 SGK Ngữ văn 9 tập 1. Trả lời các câu hỏi phần đọc hiểu văn bản trang 108 SGK Văn 9....
Soạn bài Trau dồi vốn từ – Bài 7 trang 99 Văn 9: Xác định lỗi diễn đạt trong những câu sau ?
Soạn bài Trau dồi vốn từ – Bài 7 trang 99 Văn 9: Xác định lỗi diễn đạt trong những câu sau ?
Soạn bài Trau dồi vốn từ  - Bài 7 trang 99 SGK Ngữ văn 9 tập 1. Trả lời các câu hỏi phần I - III trang 99 - 104 SGK Văn 9. Câu 2: Xác định lỗi diễn đạt...
Soạn bài Kiều ở lầu Ngưng Bích (Trích Truyện Kiều) – Nguyễn Du – Bài 7 trang 93 Văn 9: Trong cảnh ngộ của mình nàng đã nhớ tới ai ? Nàng nhớ ai trước, ai sau ? 
Soạn bài Kiều ở lầu Ngưng Bích (Trích Truyện Kiều) – Nguyễn Du – Bài 7 trang 93 Văn 9: Trong cảnh ngộ của mình nàng đã nhớ tới...
Soạn bài Kiều ở lầu Ngưng Bích (Trích Truyện Kiều) - Nguyễn Du  - Bài 7 trang 93 SGK Ngữ văn 9 tập 1. Trả lời các câu hỏi phần đọc hiểu văn bản trang 95, 96 SGK Văn...
Soạn bài Miêu tả trong văn bản tự sự – Bài 6 trang 91 Văn 9:  Đoạn trích kể về trận đánh nào ? 
Soạn bài Miêu tả trong văn bản tự sự – Bài 6 trang 91 Văn 9:  Đoạn trích kể về trận đánh nào ? 
Soạn bài Miêu tả trong văn bản tự sự - Bài 6 trang 91 SGK Ngữ văn 9 tập 1. Trả lời các câu hỏi phần I, II trang 91, 92 SGK Văn 9. Câu 2: Đoạn trích kể về...
Soạn bài Thuật ngữ – Bài 6 trang 87 Văn 9: Những từ ngữ được định nghĩa (in đậm) chủ yếu được dùng trong loại văn bản nào ?
Soạn bài Thuật ngữ – Bài 6 trang 87 Văn 9: Những từ ngữ được định nghĩa (in đậm) chủ yếu được dùng trong loại văn bản nào ?
Soạn bài Thuật ngữ - Bài 6 trang 87 SGK Ngữ văn 9 tập 1. Trả lời các câu hỏi phần I - III trang 87 - 90 SGK văn 9. Câu 2: Những từ ngữ được định nghĩa (in đậm)...
Soạn bài Cảnh ngày xuân (trích Truyện Kiều) – Nguyễn Du – Bài 6 trang 84 Văn 9: Cảnh vật, không khí mùa xuân trong sáu câu thơ cuối có gì khác với bốn câu thơ đầu ? Vì sao ?
Soạn bài Cảnh ngày xuân (trích Truyện Kiều) – Nguyễn Du – Bài 6 trang 84 Văn 9: Cảnh vật, không khí mùa xuân trong sáu câu thơ cuối...
Soạn bài Cảnh ngày xuân (trích Truyện Kiều) - Nguyễn Du - Bài 6 trang 84 SGK Ngữ văn 9 tập 1. Trả lời các câu hỏi phần đọc hiểu văn bản trang 86, 87 SGK Văn 9. Câu 3: Cảnh...
Soạn bài Chị em Thúy Kiều – Bài 6 trang 81 Văn 9: Những hình tượng nghệ thuật nào mang tính ước lệ khi gợi tả vẻ đẹp của Thuý Vân ? 
Soạn bài Chị em Thúy Kiều – Bài 6 trang 81 Văn 9: Những hình tượng nghệ thuật nào mang tính ước lệ khi gợi tả vẻ đẹp của...
Soạn bài Chị em Thúy Kiều - Nguyễn Du - Bài 6 trang 81 SGK Ngữ văn 9 tập 1. Trả lời các câu hỏi phần đọc hiểu văn bản trang 83 SGK văn 9. Câu 2: Những hình tượng...