Trang Chủ Bài tập SGK lớp 9 Bài tập Tin học lớp 9

Bài 7. Phần mềm trình chiếu – Tin học 9: Hãy cho biết hai chức năng chính của phần mềm trình chiếu

CHIA SẺ
Bài 7 Tin học lớp 9: Phần mềm trình chiếu. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 69 . Ngoài bảng viết và hình vẽ, hãy liệt kê thêm một số công cụ hỗ trợ trình bày mà em biết?…

Câu 1: Ngoài bảng viết và hình vẽ, hãy liệt kê thêm một số công cụ hỗ trợ trình bày mà em biết?

Một số công cụ ngoài bảng viết hỗ trợ trình chiếu là: Powerpoint, máy chiếu…


Câu 2: Hãy cho biết hai chức năng chính của phần mềm trình chiếu

Hai chức năng chính của phần mềm trình chiếu, đó là:

– Tạo các bài trình chiếu dưới dạng điện tử;

– Trình chiếu các trang của bài trình chiếu.


Câu 3: Hãy liệt kê những điểm giống nhau và khác nhau giữa màn hình làm việc của Word và màn hình làm việc của Powerpoint

- Quảng cáo -

Giống nhau: Có các bảng chọn, thanh công cụ và các nút lệnh;

Khác nhau: Màn hình PowerPoint có thêm trang chiếu, bảng chọn Slide Show và các hiệu ứng động.


Câu 4: Nêu một vài ứng dụng của phần mềm trình chiếu

Một vài ứng dụng của phần mềm trình chiếu, đó là:

– Phục vụ hội nghị, hội thảo;

– Tạo các bài giảng điện tử phục vụ dạy và học, các bài kiểm tra trắc nghiệm…

– Tạo và in các tờ rơi, tờ quảng cáo,…


Câu 5: Nếu thầy cô sử dụng bài giảng điện tử để giảng bài thì nhiều nội dung bài học sinh sẽ sinh động và dễ hiểu hơn so với viết trên bảng. Em hãy liệt kê một số môn học có sử dụng bài giảng điện tử và giải thích tại sao giờ học lại sinh động và dễ hiểu.

Khi thầy cô sử dụng bài giảng điện tử để giảng nội dung bài học, giờ học một số môn học có sử dụng bài giảng điện tử thì giờ học lại sinh động và dễ hiểu hơn.

Ví dụ như môn Lịch sử: khi sử dụng phần mềm trình chiếu ngoài những nội dung được chiếu lên giúp học sinh thích thú còn có những đoạn phim tài liệu được chiếu, những bản đồ trận đánh sinh động,…càng làm học sinh có hứng thú trong học tập.