Trang Chủ Bài tập SGK lớp 9 Bài tập Tiếng Anh 9 - Thí điểm

Project Unit 3 Trang 35 SGK Anh 9 thí điểm: Prepare some ideas for a teen support in your school. 

CHIA SẺ
Unit 3: Teen Stress And Pressure SGK Tiếng Anh lớp 9 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Project Unit 3 Trang 35 SGK Tiếng Anh 9 thí điểm. Tổng hợp bài tập phần Project Unit 3 Trang 35 SGK Tiếng Anh 9 mới. Prepare some ideas for a teen support in your school.

Teen support group 

Tạm dịch:

Làm việc theo nhóm. Chuẩn bị các ý tưởng

Hỗ trợ nhóm ở trường:

Kĩ năng học nhóm

Quảng cáo

Kĩ năng sống

Kĩ năng xã hội

Kĩ năng kiểm soát cảm xúc

Kĩ năng lên kế hoạch nghề nghiệp

Chọn 1 ý tưởng và nghĩ xem làm thế nào để thiết lập nên nhóm hỗ trợ, tập trung vào các cau hỏi sau.

Tên nhóm hỗ trợ là gì?

Nhóm được tổ chức như thế nào?

Nó có giúp các bạn thanh thiếu niên không?

Thuyết trình kế hoạch với cả lớp và nhân những góp ý của các bạn