Trang Chủ Bài tập SGK lớp 9 Bài tập Tiếng Anh 9 - Thí điểm

Communication Unit 3 Trang 31 Anh 9 thí điểm: Do we teenagers in Viet Nam need all or some of these skills? Why/Why not?

CHIA SẺ
Unit 3: Teen Stress And Pressure SGK Tiếng Anh lớp 9 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Communication Unit 3 Trang 31 SGK Tiếng Anh 9 thí điểm. Tổng hợp các bài tập phần Communication Trang 30 SGK Tiếng Anh 9 mới. Do we teenagers in Viet Nam need all or some of these skills? Why/Why not?

1. Read about the necessary life skills for teenagers in the United States. match the skills to their category

(Đọc về những kỹ năng sống cần thiết cho thanh thiếu niên ở Hoa Kỳ. Nối những kỹ năng của họ.)

 1. C   2. B   3. D   4. A   5. E

Tạm dịch:

1. Kỹ năng xã hội

Hợp tác với người khác và giải quyết xung đột

Có kỹ năng giao tiếp

2. Kỹ năng nhận thức

Có kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức

Tập trung và tự kỷ luật

Quảng cáo

3. Kỹ năng quản gia

Chuẩn bị thức ăn, giặt giũ và làm việc nhà

Quản lý ngân sách nhỏ

Hiểu về hoạt động cơ bản của xe hơi

4. Kỹ năng kiểm soát cảm xúc

Nhận diện và kiểm soát cảm xúc của bạn

Đối phó với những cảm xúc tiêu cực

5. Kỹ năng tự chăm sóc

Phát triển thói quen lành mạnh

Quảng cáo

Biết làm hoạt động thế nào và hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp

Hiểu ranh giới của những rủi ro

2. Discuss (Thảo luận)

Do we teenagers in Viet Nam need all or some of these skills? Why/Why not?

(Bạn trẻ Việt Nam có cần tất cả hay một số kĩ năng như vậy không ? Tại sao? Tại sao không?)

Yes, they do.

Tạm dịch:

Có, họ nên cần.

3. In groups, work out a similar list of skills that Vietnamese teens should have today. Add or remove categories and skills as you wish and remember to support your decisions with examples and explanations. Present your list along with other groups and make a common list for the whole class.

(Làm việc theo nhóm đưa ra danh sách những kĩ năng mà các bạn trẻ Việt nam nên có. Thêm hoặc bỏ đi nếu bạn muốn và nhớ phải đưa ra các dẫn chứng với lý giải. Thuyết trình danh sách với các nhóm khác và đưa ra 1 danh sách chung của cả lớp. )

– Social skills

– Cognitive skills

– Emotion control skills

– Self-care skills

4. Look at the list of life skills for teens that your class has developed

(Nhín vào danh sách các kĩ năng sống. )

Tạm dịch:

Kĩ năng nào bạn đã có?

Kĩ năng nào bạn cần phát triển?

Chia sẻ với bạn bè của mình.