Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Vật Lý 8

Bài 7.13, 7.14, 7.15, 7.16 trang 25 Sách BT Lý 8: Tại sao mũi kim thì nhọn còn chân ghế thì không nhọn ?

Bài 7: Áp suất SBT Lý lớp 8. Giải bài 7.13, 7.14, 7.15, 7.16 trang 25 Sách bài tập Vật lí 8. Câu 7.13: Áp suất ở tâm Trái Đất có trị số vào khoảng 4.1011 Pa. Để có suất này trên mặt đất phải đặt một vật có …

Bài 7.13: Áp suất ở tâm Trái Đất có trị số vào khoảng 4.1011 Pa. Để có suất này trên mặt đất phải đặt một vật có khối lượng bằng bao nhiêu lên một mặt nằm ngang có diện tích 1m2

F = p.S = 4.1011.1N = P;

m = 4.1010 kg


Bài 7.14: Tại sao khi trời mưa, đường đất mềm lầy lội, người ta thường dù một tấm ván đặt trên đường để người hoặc xe đi?

Advertisements (Quảng cáo)

Để tăng diện tích tiếp xúc, làm giảm áp suất lên đường nên khi không bị lún.


Bài 7.15: Tại sao mũi kim thì nhọn còn chân ghế thì không nhọn ?

Giải

Advertisements (Quảng cáo)

– Mũi kim nhọn làm giảm diện tích tiếp xúc nên tăng áp suất, nên dễ dàng đâm xuyên qua vải

– Chân ghế chịu áp lực lớn nên phải có diện tích tiếp xúc lớn, đế suất tác dụng lên mặt sàn nhỏ, ghế không bị gãy.


Bài 7.16: Một vật khối lượng 0,84kg, có dạng hình hộp chữ nhật, kích thước 5cm x 6cm x 7cm. Lần lượt đặt ba mặt của vật này lên mặt sàn nằm ngang. Hãy tính áp lực và áp suất vật tác dụng lên mặt sàn trong từng trường hợp và nhận xét về các kết quá tính được.

Áp lực trong cả ba trường hợp: P = 0,84.10 = 8,4N

\(\eqalign{
& {p_1} = {{0,84.10} \over {0,06.0,07}} = 2000N/{m^2} \cr
& {p_2} = {{0,84.10} \over {0,05.0,07}} = 2400N/{m^2} \cr
& {p_3} = {{0,84.10} \over {0,05.0,06}} = 2800N/{m^2} \cr} \)

Nhận xét: Áp lực do vật tác dụng lên sàn trong cả ba trường hợp đều như nhau nhưng áp suất trong các trường hợp khác nhau

Advertisements (Quảng cáo)