Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Vật Lý 8

Bài 27.5, 27.6, 27.7 trang 75 SBT Lý 8: Công của người này đã hoàn toàn chuyển hóa thành

Bài 27 Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ nhiệt Sách bài tập Vật lí 8.Giải bài 27.5, 27.6, 27.7 trang 75 Sách bài tập Vật lí 8. Câu 27.5: Tại sao gạo lấy từ cối giã hoặc cối xay ra đều nóng?…

Bài 27.5: Tại sao gạo lấy từ cối giã hoặc cối xay ra đều nóng?

Khi giã gạo hoặc xay gạo, người ta đã thực hiện công lên gạo, do đó gạo nóng lên.


Bài 27.6: Cơ năng có thể biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng (ví dụ trong thí nghiệm Jun), còn nhiệt năng lại không thể biến đổi hoàn toàn thành cơ năng (ví dụ trong động cơ nhiệt). Điều này có chứng tỏ là năng lượng không được bảo toàn không? Tại sao?

Advertisements (Quảng cáo)

Không. Một phần nhiệt năng của nhiên liệu bị đốt cháy được truyền ra môi trường xung quanh (xilanh, pit – tông, không khí . Tổng nhiệt năng truyền ra môi trường và nhiệt năng chuyển hóa thành cơ năng sẽ bàng năng lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra, nghĩa là năng lượng vản bảo toàn.


Bài 27.7: Một người kéo một vật bằng kim loại lên dốc, làm cho vật vừa chuyển động vừa nóng lên. Nếu bỏ qua sự truyền năng lượng ra môi trường xung quanh thì công của người này đã hoàn toàn chuyển hóa thành

Advertisements (Quảng cáo)

A. động năng của vật

B. động năng và nhiệt năng của vật

C. động năng và thế năng của vật

D. động năng, thế năng và nhiệt năng cùa vật

=> Chọn D. động năng, thế năng và nhiệt năng cùa vật

Advertisements (Quảng cáo)