Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Vật Lý 8

Bài 23.9, 21.10, 23.11, 23.12 trang 63 SBT Lý 8: Hiện tượng đối lưu đang xảy ra trong chất lỏng thì

Bài 23 Đối lưu – bức xạ nhiệt Sách bài tập Vật lí 8. Giải bài 23.9, 21.10, 23.11, 23.12 trang 63 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8. Câu 23.9: Câu nào dưới đây so sánh dẫn nhiệt và đối lưu là đúng?…

Bài 23.9: Câu nào dưới đây so sánh dẫn nhiệt và đối lưu là đúng?

A. Dẫn nhiệt là quá trình truyền nhiệt, đối lưu không phải là quá trình truyền nhiệt

B. Cả dẫn nhiệt và đối lưu đều có thê xảy ra trong không khí

C. Dẫn nhiệt xảy ra trong môi trường nào thì đôi lưu cũng có thể xảy ra trong môi trường đó.

D. Trong nước, dẫn nhiệt xảy ra nhanh hơn đối lưu

Chọn B. Cả dẫn nhiệt và đối lưu đều có thê xảy ra trong không khí


Bài 23.10: Câu nào dưới đây so sánh dần nhiệt và bức xạ nhiệt là không đúng?

A. Dẫn nhiệt và bức xạ nhiệt đều có thể xảy ra trong không khí và trong chân không

Advertisements (Quảng cáo)

B. Dẫn nhiệt xảy ra khi các vật tiếp xúc nhau, bức xạ nhiệt có thể xảy ra khi các vật không tiếp xúc

C. Trong không khí bức xạ nhiệt xảy ra nhanh hơn dẫn nhiệt

D. Trái Đất nhận được năng lượng từ Mặt Trời nhờ bức xạ nhiệt, không nhờ dẫn nhiệt.

=> Chọn A. Dẫn nhiệt và bức xạ nhiệt đều có thể xảy ra trong không khí và trong chân không


Bài 23.11: Ngăn đá của tủ lạnh thường đặt ở phía trên ngăn đựng thức ăn, để tận dụng sự truyền nhiệt bằng

Advertisements (Quảng cáo)

A. dẫn nhiệt

B. bức xạ nhiệt

C. đối lưu

D. bức xạ nhiệt và dẫn nhiệt

=> Chọn C. đối lưu


Bài 23.12: Khi hiện tượng đối lưu đang xảy ra trong chất lỏng thì:

A. trọng lượng riêng của khôi chất lỏng đều tăng lên

B.  trọng lượng riêng của lớp chất lỏng ở trên nhỏ hơn của lớp ở dưới

C. trọng lượng riêng của lớp chất lỏng ở trên lớn hơn của lớp ở dưới

D. trọng lượng riêng của lớp chất lỏng ở trên băng của lớp dưới

Giải

=> Chọn C. trọng lượng riêng của lớp chất lỏng ở trên lớn hơn của lớp ở dưới

Advertisements (Quảng cáo)