Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Vật Lý 8

Bài 20.1, 20.2, 20.3, 20.4 trang 53 SBT Vật Lý 8: Tại sao đường tan vào nước nóng nhanh hơn tan vào nước lạnh?

Bài 20 Nguyên tử,phân tử chuyển động hay đứng yên Sách bài tập Vật lí 8.Giải bài 20.1, 20.2, 20.3, 20.4 trang 53 Sách bài tập Vật lí 8. Câu 20.1: Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không phải do chuyển động không ngừng của các nguyên tử, phân tử gây ra?…

Bài 20.1: Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không phải do chuyển động không ngừng của các nguyên tử, phân tử gây ra?

A. Sự khuếch tán của đồng sunfat vào nước.

B. Quả bóng bay dù được buộc thật chặt vẫn xẹp dần theo thời gian

C. Sự tạo thành gió

D. Đường tan vào nước

=> Chọn C. Sự tạo thành gió

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 20.2: Khi các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh lên thì đại lượng nào sau đây tăng lên?

A. Khối lượng của vật

B. Trọng lượng của vật

C. Cả khôi lượng lẫn trọng lượng của vật

Advertisements (Quảng cáo)

D. Nhiệt độ của vật

Chọn D. Nhiệt độ của vật


Bài 20.3: Tại sao đường tan vào nước nóng nhanh hơn tan vào nước lạnh?

Đường tan vào nước nóng nhanh hơn tan vào nước lạnh do các phân tử chuyển động nhanh hơn


Bài 20.4: Mở lọ nước hoa trong lớp học. Sau vài giây cả lớp đều ngửi thấy mùi nước hoa. Hãy giải thích tại sao?

Mở lọ nước hoa trong lớp học. Sau vài giây cả lớp đều ngửi thấy mùi nước hoa do các phân tử chuyển động không ngừng

Advertisements (Quảng cáo)